slide 1
gemeente
Shadow

Rattenbeheersing in gemeenten

Gemeenten maken steeds meer gebruik van digitale portalen om hun dienstverlening richting inwoners te verbeteren. De meeste burgers verwachten ook altijd en overal zaken te kunnen regelen met hun gemeente, zo ook het melden van aanwezigheid van ongedierte. Het is in het belang van de gemeente om dit te stimuleren.

Door online-dienstverlening kan de gemeente niet alleen haar dienstverlening verbeteren, het voorziet de gemeente ook van veel meer informatie (data) waarop gestuurd kan worden. 

Online-dienstverlening maakt het tevens gemakkelijker om een uniforme aanpak te creëren en uit te wisselen. Hiermee kan worden voorkomen dat iedere gemeente opnieuw het wiel uitvindt. 

KiBO heeft haar dienstverlening dan ook hierop gebaseerd en volgt het Common Ground model (VNG)

Gemeente en rattenbeheersing

Na een lange periode dat er zich nauwelijks veranderingen voordeden op het gebied van ongediertebestrijding, is nu de wetgeving ingrijpend veranderd. Hierdoor zijn gemeenten genoodzaakt, de wijze van rattenbeheersing aan te passen. Veel gemeenten worstelen hiermee en zijn op zoek naar een effectieve en betaalbare vormgeving. 

Wie is verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van ratten?

  1. Openbaar gebied: gemeente is verantwoordelijk voor ratten in openbaar gebied.
  2. Eigen woning/gebouw; eigenaar is verantwoordelijk voor ratten in de woning en op eigen terrein.
  3. Huurwoning; woningcorporatie of particuliere verhuurder is verantwoordelijk voor ratten in en om huurwoningen.

Hoe kan de gemeente de beste invulling geven aan rattenbeheersing?

In veel gemeenten kunnen inwoners aanwezigheid van ratten wel melden, maar ontbreekt het achter het meldpunt aan een goed plan. KiBO heeft een Best Practice protokol opgesteld voor een optimale organisatie van de rattenbeheersing in de gemeente. Duurzaam dierplaagbeheer is hierbij te allen tijde ons uitgangspunt.  

Wat kan KiBO voor uw gemeente betekenen?

Preventie of bestrijding van ratten is meer dan alleen het inrichten van een meldpunt, verzorgen van voorlichting, monitoring en bewaking van ratten. Van erg groot belang is een goede coördinatie en afstemming tussen alle betrokken personen en processen. 

KiBO beschikt over expertise en ervaring op het gebied van gemeentelijke rattenbeheersing en ondersteunt gemeenten hierbij. KiBO kan de coördinatie verzorgen t.b.v. de juiste afstemming en samenwerking zodat noodzakelijke acties ook worden uitgevoerd. Dit zal uiteindelijk resulteren in een omgeving zonder rattenoverlast. KiBO kan tevens behulpzaam zijn bij het opstellen van het beleids- en uitvoeringsplan.

KRO-NCRV ‘Wie stopt de rat’: op 8 december 2019 besteedde het tv-programma De monitor uitgebreid aandacht aan de rattenproblematiek in Nederland. Uitzending terugzien 

 

Met haar dienstverlening ontzorgt KiBO de gemeente terwijl de service aan de inwoners wordt geoptimaliseerd. 

 

duurzaam plaagdierbeheer gemeenten Download hier de flyer ‘Duurzaam dierplaagbeheer voor gemeenten’