Ongedierte in huis.

Er bestaat een groot scala aan diersoorten die we ongedierte of plaagdieren noemen en waarmee we dagelijks kunnen worden geconfronteerd. Voorbeelden hiervan zijn knaagdieren zoals ratten en muizen boven een plafond, voorraadinsecten in ons keukenkastje, houtaantastende insecten in het dak, vogels rond onze woning enz. enz.

Zonder dat we dit beseffen, ligt de oorzaak van overlast van ongedierte vaak bij ons zelf, vaak veroorzaakt door ons eigen handelen. We creëren zelf gunstige omstandigheden voor plaagdieren. Denk hierbij aan voedsel, warmte en schuilplaatsen. Dit betekent dat we dit proces ook kunnen omkeren. We kunnen ons ook gemakkelijk beschermen tegen overlast van deze plaagdieren. We moeten alleen wel weten hoe! Kortom; het ontbreekt ons heel vaak aan kennis.

Informatie over de meest voorkomende soorten heeft KiBO opgenomen in haar unieke ‘dierenzoeker’.

Het voorkómen van plaagdieren

Het kan anders!

Het voorkomen, met andere woorden de preventie van plaagdieren, is niet alleen belangrijk maar wordt ook nog eens steeds belangrijker Dit komt doordat voor particulieren steeds minder chemische (bestrijdings-)middelen beschikbaar zijn. Ingeval van overlast moet dus gezocht worden naar alternatieve methoden om de plaagdieren (ongedierte) te bestrijden. Dit is overheidsbeleid en heeft er o.a. mee te maken dat is vastgesteld dat bestrijdingsmiddelen vaak onjuist worden toegepast waardoor niet het gewenste resultaat wordt behaald en resistentie kan ontstaan. Ook is vastgesteld dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen ter bestrijding van ratten, indirect een negatieve invloed heeft op roofvogels. Roofvogels zoals uilen, zijn predatoren van deze ratten wat betekent dat zij leven van deze deze dieren. Door het eten van ratten die bestrijdingsmiddelen hebben gegeten, krijgen ook deze uilen bestrijdingsmiddel binnen waardoor ook zij hieraan dood gaan.

Op hetzelfde moment zien we dat vandaag de dag, in toenemende mate, mensen willen afzien van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. We staan meer stil bij het milieu om ons heen en bij dierwelzijn, ook al is het “maar ongedierte”. Ook dit zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar alternatieve methoden die beter zijn voor mens, dier en milieu.

“Bestrijden van ongedierte’ kan zeker anders. Dit betekent wel, dat juist wij zelf in actie moet komen om maatregelen te treffen. Maatregelen die de oorzaak zijn van de aanwezigheid van plaagdieren, moeten wegnemen. Daarnaast moeten maatregelen worden genomen die moeten voorkomen dat we later opnieuw met dezelfde problematiek worden geconfronteerd. Zonder dat deze maatregelen worden getroffen zullen problemen met plaagdieren niet langdurig worden opgelost en is zeker niet duurzaam.

Plaagdieren beheersen i.p.v. ongedierte bestrijden

Aanwezigheid ongedierte in aangekochte woning

Ongediertebestrijding, tegenwoordig plaagdierbeheersing genoemd, is een vak. Iemand die zich in Nederland professioneel bezig houdt met het beheersen van plaagdieren, de bestrijdingstechnicus, is hiervoor opgeleid en is in het bezit te zijn van een geldig vakbekwaamheidsbewijs. Ook in België wordt hier op dit moment aan gewerkt door het aanpassen van de wetgeving hieromtrent. Preventie is de enige oplossing. We kunnen dan ook zeggen: 

“PREVENTIE IS HET ULTIEME BIOCIDE”.

Niet zelden ontstaan er geschillen met betrekking tot aanwezigheid van ongedierte tussen koper en verkoper bij de verkoop van een woning. Vaak wordt aanwezigheid van ongedierte pas vastgesteld wanneer een verbouwing van de woning plaats vindt na de aankoop. In veel gevallen leidt dit tot teleurstelling en extra kosten. Dat dit ook niet altijd valt onder het begrip “verborgen gebrek” is te lezen in het volgende artikel

Zoals in het artikel is te lezen is het verstandiger om voordat een woning wordt aangekocht, onderzoek uit te (laten) voeren om mogelijke aanwezigheid van ongedierte vast te (laten) stellen. KiBO kan u uitgebreid over adviseren.

De DIERENZOEKER

Om u te informeren over de preventie van plaagdieren, heeft KiBO de ‘DIERENZOEKER‘ ontwikkelt. Per diersoort treft u hierin een informatiebrochure aan. Op het moment dat u een informatiebrochure raadpleegt, dient u er wel van overtuigd te zijn dat u de juiste diersoort heeft gekozen. Informatie die wordt toegepast voor een verkeerde diersoort kan leiden tot een verkeerde aanpak waardoor niet het gewenste resultaat wordt behaald.

Determinatie is de belangrijkste eerste stap bij het maken van een bestrijdingsplan / beheersplan. Iedere diersoort kent specifieke eisen voor wat betreft leefwijze en ontwikkeling en gelden dus ook specifieke eisen voor wat betreft het weren en bestrijden. In de dierenzoeker kunt u zelf aan de hand van foto’s vaststellen met welke diersoort u te maken heeft. Wanneer u twijfelt over de juiste diersoort, neem dan contact met ons op zodat wij u hierbij kunnen helpen. U kunt in dat geval foto’s (let op: wel duidelijke foto’s) aan ons toezenden. Ervaring wijst wel uit dat determinatie aan de hand van foto’s niet altijd mogelijk is. In dat geval informeren wij u hierover. Wanneer uitgebreider onderzoek nodig is om een diersoort te determineren, is het mogelijk dat er kosten aan verbonden zijn. Wij zullen u hierover vooraf informeren. Voor het toesturen van foto’s kunt u het e-mailadres [email protected] gebruiken.

Mist u informatie over een bepaalde diersoort? Laat het ons dan weten, zodat we de ontbrekende informatie kunnen aanvullen.

Klik hier om naar de ‘Dierenzoeker‘ te gaan.

dierenzoeker Zoek in DIERENZOEKER