Full 1
Full 1

Hoe kun je het beste ratten bestrijden?

1. Bestrijdingsmiddelen

Particulieren hebben niet meer de beschikking over bestrijdingsmiddelen voor de bestrijding van ratten. Wel zijn kant-en-klaar producten verkrijgbaar voor de bestrijding van muizen. In veel gevallen worden deze ingezet voor de bestrijding van ratten. Dit wordt afgeraden aangezien de dosering te laag is om ratten ermee te doden. Er moet dus gekeken worden naar alternatieven. Het beste alternatief voor particulieren is het gebruik van klemmen.

2. Gebruik van rattenklemmen

Er bestaat een grote verscheidenheid in rattenklemmen. De eenvoudige houten klem werkt uitstekend. 

Het beste resultaat wordt verkregen door alvorens klemmen te plaatsten, op die plaatsen eerst lokvoer bv. spek of vis te plaatsen om ratten te lokken. Ratten krijgen op die manier vertrouwen in de locatie en zullen telkens terugkeren. Wanneer dit het geval is en ratten hebben enkele dagen op de plaats gegeten, dan kunnen de klemmen op scherp worden gezet. Ook in de periode van het voeren is het advies om de klem erbij te plaatsen zonder dat deze op scherp wordt gezet.

klem

Het plaatsen van klemmen

Klemmen dienen te allen tijde in een depot te worden geplaatst ter voorkoming dat kinderen, huisdieren of andere dieren ermee in aanraking komen. Natuurlijke materialen zoals hout leveren de beste resultaten. Aangezien ratten erg schuw zijn en een afwachtende houding aannemen ten opzichte van alles wat nieuw is in hun omgeving, kan het enige tijd duren voordat ze een nieuw geplaatst depot zullen benaderen. Afhankelijk van situatie kan dit wel 2 weken duren. Plaats depot op plaatsen waar ratten zich ophouden zoals o.a. op beschutte plaatsen onder begroeiing en tegen gevels van gebouwen. Ben nooit te zuinig gelet op het aantal klemmen dat wordt geplaatst. In sommige gevallen zoals in kruipruimten is het soms niet nodig om de klemmen in een depot te plaatsen. Zorg er dan echter voor dat de klem met een ijzerdraad ergens aan wordt vastgemaakt ter voorkoming dat een rat met klem en al verdwijnt.

voerkist rat

Treffen van weringsmaatregelen

Het bestrijden van ratten zonder dat de oorzaak wordt weggenomen of dat weringsmaatregelen worden getroffen, zullen zelden leiden tot een structurele oplossing. Ga dus altijd op zoek naar een mogelijke oorzaak en neem risico’s weg. Veel voorkomende oorzaken of risico’s zijn:

  1. Riolering: riolen zijn een ideale leefomgeving voor ratten. Het ontbreekt er aan vijanden, er is volop voedsel en het is er lekker warm. Ratten in het riool is normaliter geen probleem. We moeten er echter voor zorgen dat ze er niet uit kunnen komen. Controleer daarom altijd het riool bij aanwezigheid van ratten.
  2. Woning/gebouw ratproof: om te voorkomen dat ratten binnendringen moeten gebouwen ratproof worden gemaakt. Ratten kunnen binnendringen via openingen die groter zijn dan 1 cm. Denk hierbij aan ventilatieopeningen en aan ruimte rond doorvoeren van leidingen/kabels. Vergeet hierbij ook de fundering niet na te kijken.
  3. Voedsel: voorkom aanwezigheid van voedsel. Ratten zijn nl. altijd op zoek naar voedsel. Wanneer ratten ergens passeren waar voedsel aanwezig is, zullen ze in die omgeving blijven en op zoek gaan naar schuil- en nestelgelegenheid. Kippen en andere huisdieren hebben een grote aantrekkingskracht aangezien er vaak voldoende voer aanwezig is. Zorg er daarom voor dat er nooit resten voer achter blijven, vooral ‘s nachts niet.
  4. Schuil- en nestelgelegenheid: ratten graven holen in de grond, bij voorkeur tussen dichte plangroei. Ook vinden ratten schuilplaats tussen opgeslagen materialen. Zorg daarom voor een opgeruimde omgeving.
  5. Het voeren van vogels en eenden: het voeren van vogels en eenden brengt altijd een risico mee gelet op het aantrekken van ratten. Voer vogels en eenden daarom zo weinig mogelijk en zodanig dat geen restanten achterblijven. Haal voedsel ‘s-avonds binnen.

Melden van ratten

Meldt aanwezigheid van ratten altijd bij uw gemeente. Ook al bent u zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van ratten, het is voor een gemeente altijd van belang te weten waar ratten zich ophouden om verdere verspreiding te voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie over de biologie en de leefwijze van ratten leest u hier.