bedwantsdetectiehond
Image Slide 1
Shadow

De bedwantsdetectiehond

Bedwantsen opsporen met een hond

Honden hebben een bijzonder goed ontwikkeld reukvermogen. Al jaren worden honden getraind om te worden ingezet bij het opsporen van explosieven, drugs e.d..Honden kunnen ook worden ingezet voor het opsporen vanbacteriën. Wat veel mensen niet weten is dat honden ook worden ingezet voor het opsporen van bedwantsen.

Opsporen van bedwantsen

In geval van een grote besmetting is het vaststellen van een besmetting meestal niet zo moeilijk. Sporen zoals uitwerpselen, vervellingshuidjes of dode of levende exemplaren zijn in die gevallen dikwijls gemakkelijk en snel te ontdekken. Anders is het wanneer er slechts enkele exemplaren aanwezig zijn die overlast veroorzaken. In zo’n geval kan een visuele inspectie lastig zijn en veel tijd in beslag nemen. Een bedwantsenhond reageert op de reuk die bedwantsen uitscheiden. Dit doen zij snel, accuraat en zonder dat er zaken zoals stopcontacten hoeven te worden onntmanteld.

Let op!

Ga nooit alleen af op de hond. De hond fungeert als hulpmiddel voor een geleider. Wanneer een hond reageert, is het de taak van de geleider om de bedwants aan te tonen. Eerlijkheidshalve moet worden gezegd, dat dit niet in alle gevallen mogelijk is.

Preventieve inzet van een bedwantsenhond

Aanwezigheid van deze bloedzuigende insecten in een hotels, B&B, vakantieparken enz. kan schade berokkenen aan de reputatie. Steeds vaker schrijven mensen een review over leuke en minder leuke ervaringen. Een bekend voorbeeld is de website Zoover. Het zijn de slechte ervaringen die mensen doen besluiten om uit te wijken naar een andere bestemming en die lang in het geheugen blijven.

Het is nooit voor 100% te voorkomen dat je als hotel, B&B of vakantiepark met bedwantsen wordt geconfronteerd. Door het periodiek inzetten van een bedwantsenhond kan  aanwezigheid van bedwantsen in een vroegtijdig stadium worden vastgesteld zodat verspreiding ervan zo veel mogelijk worden beperkt. Overlast en kosten voor de bestrijding blijven beperkt evenals reputatieschade. Wanneer op een gegeven moment alsnog melding wordt gemaakt van bedwantsen, kan men aantonen dat men er alles aan heeft gedaan om overlast te voorkomen.

bedwantsenhond

Bestrijden van bedwantsen

Het aantreffen van één bedwants in een ruimte is genoeg reden om deze ruimte volledig te behandelen tegen bedwantsen. Daarnaast moeten alle aangrenzende ruimten worden gecontroleerd om de verspreiding vast te stellen. Alle ruimten waarin bedwantsen worden vastgesteld evenals een cordon van ruimten er omheen  waarin geen besmetting is aangetoond, dienen te worden behandeld. 

Lees meer over bestrijden van bedwantsen