disclaimer

 

Disclaimer voor: www.kibo-ongediert.eu

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.kibo-ongedierte.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door KiBO-ongedierte. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het is iedereen toegestaan, incidenteel, al dan niet geheel of gedeeltelijk, een titel en/of content van de website van KiBO-ongedierte over te nemen. Voorwaarde is hierbij wel dat u duidelijk de bron (KiBO-ongedierte) vermeldt en een actieve hyperlink opneemt naar het desbetreffende bericht op de website van KiBO-ongedierte (www.kibo-ongedierte.eu).

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KiBO-ongedierte is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij KiBO-ongedierte, externe auteurs of fotograaf.

Geen garantie op juistheid

Ingeval er prijzen op onze website worden vermeld, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met KiBO-ongedierte te mogen claimen of te veronderstellen.

 

KiBO-ongedierte streeft naar een zo actueel mogelijke website. Bij de samenstelling van de inhoud van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De geboden informatie is zorgvuldig samengesteld en afgestemd met professionals. Desondanks is de kans op onvolledige of onjuiste informatie nooit uit te sluiten. KiBO-ongedierte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie op deze internetsite of gelinkte externe websites.

KiBO-ongedierte is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op de website.

KiBO-ongedierte kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

KiBO-ongedierte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.kibo-ongedierte.eu op deze pagina.