Image Slide 1
Shadow

Best Practice rattenbeheersing

Rattenbeheersing in gemeenten is het meest succesvol wanneer er een nauwe samenwerking bestaat tussen die partijen die een rol spelen bij de preventie en bestrijding van ratten. Dit zijn o.a. diverse afdelingen binnen een gemeente, woningcorporatie(s) en niet te vergeten de inwoners. Inwoners zijn namelijk de ogen en oren van de gemeente. Het gaat er namelijk om dat zo veel mogelijk informatie wordt verkregen. Door een goede afstemming tussen de partijen ontstaat een integrale samenwerking. We noemen dit Integrated Pest Management (IPM)

Hoe wordt informatie verkregen?

  1. Publieksvoorlichting
  2. Eén goed functionerend centraal meldpunt
  3. Monitoring op kritische plaatsen in de buitenruimte (bij voorkeur digitale monitoring en bestrijding)
  4. Bewaking en analyse van data afkomstig van meldingen en monitoring
informatie

1. Voorlichting

Publieksvoorlichting zorgt voor kennis. Kennis leidt tot bewustwording. Bewustwording zorgt ervoor, dat men sneller over gaat tot het treffen van preventieve maatregelen. Omdat men met deze kennis het nut en de noodzaak inziet, zal men ook meldingen blijven doorgeven en wordt voorkomen dat mensen ‘meldingmoe’ worden.

2. Eén centraal meldpunt

Eén centraal meldpunt binnen de gemeente is van groot belang. Niet alleen de meldingen van inwoners, maar ook meldingen die door een woningcorporatie in behandeling worden genomen en signalen uit de monitoring in het veld moeten in dit centrale meldpunt samenkomen. Door uitleg te geven over wat met de meldingen wordt gedaan, en door te wijzen op het belang van melden, zullen inwoners blijven melden.

3. Monitoring

Naast informatie die wordt verkregen uit de meldingen van inwoners, is het van belang om informatie te ontvangen over eventuele activiteit van ratten op voor ratten kritische plaatsen die er binnen de gemeente bestaan. Huidige technieken zoals slimme klemmen en video-monitoring kunnen hiervoor worden ingezet en dragen bij aan effectieve en efficiënte rattenbeheersing.

4. Analyse en bewaking

In plaats van op iedere melding te acteren, moeten meldingen van inwoners en signalen uit de monitoring, continu worden geanalyseerd. Op deze wijze wordt plotselinge toename van meldingen in een bepaald gebied zichtbaar. Aan de hand van de resultaten van deze analyse kan de juiste actie worden ondernomen. 

SMART rattenbeheersing

De hierboven beschreven Best Practice leidt tot een goede beheersing van ratten. Toch blijft de mogelijkheid aanwezig dat er moet worden ingegrepen in de vorm van bestrijding. Hierbij conformeert men zich aan de hiervoor geldende voorschriften zoals beschreven in het ‘Handboek beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen’ (lees hier). Dit betekent dat in eerste instantie kan worden gestart met klemmen nadat alle risicobeperkende maatregelen zijn getroffen. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is alleen toegestaan wanneer deze maatregelen niet hebben geleid tot afdoende resultaat. 

Ook binnen de rattenbeheersing neemt technologie een steeds belangrijkere plaats in. Digitale klemmen en camera’s zorgen voor betere en actuele informatie, effectiever en efficiënter.

Lees meer hierover.

Wat kan KiBO voor u betekenen?

Preventie of bestrijding van ratten is echter meer dan alleen inrichten van een meldpunt, voorlichting, monitoring en bewaking. Van erg groot belang is een goede afstemming tussen alle processen. Het komt echter vaak voor dat door onvoldoende afstemming en samenwerking problemen niet worden opgelost.

KiBO beschikt over expertise en heeft ervaring met de uitvoering van de gemeentelijke rattenbeheersing.  Wij kunnen de coördinatie op ons nemen en zorgen voor de juiste afstemming en samenwerking tussen alle betrokken partijen zodat de noodzakelijke acties ook worden uitgevoerd wat resulteert in een goed resultaat. Daarnaast kan KiBO behulpzaam zijn bij het opstellen van het beleids- en uitvoeringsplan

Wij gaan graag hierover met u in gesprek. U kunt hiervoor vrijblijvend contact met ons opnemen.