Image Slide 1
Shadow

Duurzaam dierplaagbeheer

Van ongediertebestrijding naar plaagdierbeheer

Traditioneel wordt overlast van plaagdieren opgelost d.m.v. bestrijding met gebruikmaking van chemische bestrijdingsmiddelen, biociden genaamd. Dit noemen we ongediertebestrijding. Echter, bij steeds meer mensen ontstaat een groeiende afkeer tegen het gebruik van biociden gelet op de negatieve effecten ervan op onze gezondheid, op het milieu en op het welzijn van dieren. Ook onderzoek wijst uit dat deze middelen een negatief effect hebben, namelijk doorvergiftiging. Dit resulteert erin, dat ook de predatoren van de dieren die we bestrijden, de dood vinden. Denk hierbij aan uilen, kleine marterachtigen enz. Dit willen we natuurlijk niet. Daarom zijn de wettelijke eisen m.b.t. de toepassing van deze middelen aanzienlijk aangescherpt. KiBO heeft gelet op ‘dierplaagbestrijding’ de begrippen DUURZAAMHEID en MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN hoog in het vaandel staan. We spreken dan ook liever over dierplaagbeheersing.

Preventie….’het ultieme bestrijdingsmiddel’

De veranderde kijk op ongedierte/plaagdieren, samen met aangescherpte regelgeving én de wetenschap dat het mogelijk is om door het treffen van de juiste maatregelen, het binnendringen en de ontwikkeling van plaagdieren te voorkomen, zorgen ervoor dat er een transitie plaats vindt van ongediertebestrijding naar dierplaagbeheersing. Bestrijding maakt plaats voor preventie. Preventie van plaagdieren is namelijk het ultieme biocide; geen kans op verspreiding van ziekten, geen overlast of schade, geen dierenleed, het bespaart kosten en……, het leidt echt tot een structurele oplossing, dus duurzaam.

Kennis zorgt voor bewustwording

Een bekende uitspraak van Albert Einstein is:

“The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking”

Dit is zeker ook van toepassing op het beheersen van dieren die we niet graag in onze omgeving hebben, we noemen deze: plaagdieren. In de volksmond ook wel ‘ongedierte’ genoemd. We zijn ons echter niet bewust van dat we er zelf de oorzaak van zijn dat deze dieren zich in onze omgeving ophouden. We creëren namelijk zelf gunstige omstandigheden voor ze. Daarnaast hebben we decennia lang de gedachte gehad en hiernaar gehandeld, dat we ze met ‘vergif’ konden doden. KiBO tracht door voorlichting kennis omtrent plaagdieren over te dragen om zo bewustwording bij mensen te vergroten. Wanneer men bewust is van de oorzaak zal men sneller preventieve maatregelen treffen. 

SMART dierplaagbeheersing

Bij SMART dierplaagbeheersing wordt gebruik gemaakt van technologie in de vorm van ‘slimme’ klemmen en camera’s. Om bijvangst te voorkomen kunnen buiten gebouwen, klemmen worden vervangen door camera’s. Klemmen hoeven pas te worden ingezet op het moment dat door de camera’s activiteit wordt waargenomen.  Deze technologie zorgt ervoor dat remote (op afstand), de omgeving kan worden bewaakt op eventuele activiteit van plaagdieren. De klemmen en de camera’s communiceren namelijk met een online portal waarop bij vangst een signaal zichtbaar wordt of op het moment dat door de camera’s ratten worden waargenomen.  Niet meer één keer per 6-8 weken een bezoek van een bestrijder, maar 24/7 controle op telefoon of computer. Dat is duurzaam.

camera