Ongediertebestrijding

Traditioneel worden plaagdieren bij hinder, overlast of schade bestreden, in de meeste gevallen met behulp van bestrijdingsmiddelen, biociden genaamd. Dit noemen we ongediertebestrijding. Echter, de kijk op ongediertebestrijding verandert. Steeds meer, staat men stil bij de invloed die ons handelen heeft op onze gezondheid, op het milieu en op het welzijn van dieren, ‘ook al is het maar ongedierte’. De publieke opinie met betrekking tot ongedierte verandert, evenals de visie van bedrijven en andere instanties. Bij de invulling van ongediertebestrijding staan de begrippen ‘duurzaam’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ steeds vaker centraal. Zo ook bij KiBO.

Wat verstaan we onder ongedierte/plaagdieren?

Onder ongedierte verstaan we die dieren, die op één of andere wijze een risico vormen voor onze gezondheid of ons leefgenot, schade kunnen aanbrengen aan onze gebouwen en goederen of overlast of hinder kunnen veroorzaken voor mens en/of dier. Genoeg reden om er voor te zorgen dat deze dieren geen kans krijgen om zich tot grote populaties kunnen ontwikkelen. De meeste dieren die wij voor het gemak ‘ongedierte’ noemen maakt normaliter gewoon onderdeel uit van de natuur om ons heen zonder dat zij enige overlast veroorzaken. Sterker nog, vaak genieten we ervan of worden deze dieren door ons bewonderd. Omstandigheden echter, die vaak door ons zelf worden veroorzaakt, zorgen ervoor dat deze dieren zich tot grote populaties kunnen ontwikkelen en dan onze gezondheid kunnen schaden of voor schade of overlast zorgen. Het is dan ook vreemd dat we de dieren, zo lang ze in de natuur leven, bewonderen, terwijl we dezelfde dieren als ongedierte betitelen en deze bestrijden wanneer zij zich tot grote populaties hebben kunnen ontwikkelen. Temeer omdat we er heel vaak zelf voor gezorgd hebben dat zij tot dergelijk grote populatie hebben kunnen ontwikkelen. We noemen deze dieren dan ook geen ‘ongedierte’ meer maar plaagdieren. Op deze site zult u beide begrippen constant door elkaar gebruikt zien worden.

Van Ongediertebestrijding naar Plaagdierbeheersing

De veranderde kijk op ongedierte/plaagdieren, in combinatie met aangescherpte regelgeving én de wetenschap dat het mogelijk is om door het treffen van preventieve maatregelen, binnendringen en ontwikkeling van plaagdieren te voorkomen, zorgen ervoor dat er een transitie plaats vindt van ongediertebestrijding naar plaagdierbeheersing. De nadruk verschuift hierbij van bestrijding naar preventie. Preventie van plaagdieren is namelijk het ultieme biocide (bestrijdingsmiddel), geen kans op verspreiding van ziekten, geen overlast of schade, geen dierenleed en….. besparing van kosten, dus duurzaam.

Integrated Pest Management (IPM)

Voorkomen van overlast vraagt om een andere denk- en werkwijze. Het is niet langer mogelijk te wachten tot zich een probleem met plaagdieren voordoet. Bij alles wat we doen moeten we de risico’s inschatten voor wat betreft het binnendringen en de ontwikkeling van plaagdieren en maatregelen treffen om dit te voorkomen. We noemen dit Integrated Pest Management (IPM).

Voor het treffen van de juiste preventieve maatregelen en het juist gebruik  van biociden of andere middelen (juiste middel, juiste methode), is wel kennis en deskundigheid vereist. Kennis die vaak ontbreekt. KiBO beschikt over deze kennis en stelt deze via de unieke ‘dierenzoeker’ digitaal ter beschikking. Wanneer u na het lezen van deze informatie alsnog vragen heeft kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Voordelen van duurzaam plaagdierbeheer

Welzijn                : Geen hinder of overlast

Milieu                  : Minder gebruik van bestrijdingsmiddelen

Gezondheid        : Geen schade aan de gezondheid van mens en dier

Economie           : Geen schade aan goederen

Dierwelzijn        : Vermindering dierenleed

Bestrijding

Ondanks het treffen van alle preventieve maatregelen is het helaas toch niet altijd te voorkomen dat alsnog hinder, overlast of schade door plaagdieren ontstaat waardoor ingrijpen onvermijdelijk is. Soms met inzet van chemische bestrijdingsmiddelen (biociden). Voor veel diersoorten zijn er alternatieve methoden en middelen om overlast tegen te gaan. Op deze wijze kan inzet van biociden tot het laatste toe worden voorkomen. Biociden zijn het uiterste redmiddel, gebruik moet tot een minimum worden beperkt.

KiBO is van mening dat inzet van biociden is voorbehouden voor professionele bedrijven. Personen die zich professioneel bezig houden met de preventie en bestrijding van plaagdieren zijn opgeleid en in het bezit van een vakbekwaamheidsbewijs.