Duurzaam Dierplaagbeheer

Ongediertebestrijding / Dierplaagbeheer

Traditioneel wordt overlast van plaagdieren opgelost d.m.v. bestrijding door gebruikmaking van bestrijdingsmiddelen, biociden genaamd. Dit noemen we ongediertebestrijding. Echter, de kijk op ongediertebestrijding verandert. We staan steeds meer stil bij de invloed die ons handelen heeft op onze gezondheid, op het milieu en op het welzijn van dieren. ‘Ook al is het maar ongedierte’. De publieke opinie met betrekking tot ongedierte verandert, evenals de visie van bedrijven en andere instanties. Bij de invulling van ongediertebestrijding staan de begrippen ‘duurzaam’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ steeds vaker centraal. Zo ook bij KiBO.

De veranderde kijk op ongedierte/plaagdieren, in combinatie met aangescherpte regelgeving én de wetenschap dat het mogelijk is om door het treffen van preventieve maatregelen, binnendringen en ontwikkeling van plaagdieren te voorkomen, zorgen ervoor dat er een transitie plaats vindt van ongediertebestrijding naar plaagdierbeheersing. De nadruk verschuift hierbij van bestrijding naar preventie. Preventie van plaagdieren is namelijk het ultieme biocide (bestrijdingsmiddel), geen kans op verspreiding van ziekten, geen overlast of schade, geen dierenleed, bespaart kosten en…… leidt tot een structurele oplossing, dus duurzaam.