springstaarten

springstaarten

bron foto springstaarten: commons wikipedia

 

[table id=34 /]

1  Algemeen

Springstaarten zijn kleine (max. 0,5 cm) insecten.  Ze komen verspreid over geheel de wereld voor. 

2. Schade of hinder

Springstaarten brengen geen schade aan. Onder gunstige omstandigheden kunnen ze echter uitgroeien tot grote aantallen. Hierdoor kunnen ze hinder of overlast veroorzaken, bijvoorbeeld in tuinen of wanneer ze via kieren bij bv daglichten vanaf een plat dak binnendringen. Om die reden kunnen ze overlast veroorzaken wanneer ze zich op platte daken begeven of in tuinen.

3. Uiterlijke kenmerken

Springstaarten zijn kleine vleugelloze insecten. Kenmerkend is hun gevorkte staart die gebogen onder het lichaam zit. Door deze staart tegen de bodem te slaan  kunnen ze voor hun doen enorme sprongen maken waardoor ze met een sprong wel een afstand van 8 cm kunnen bereiken. 

4. Voedsel

Het voedsel van springstaarten bestaat uit rottend plantaardig materiaal zoals bladeren, mos, algen en schimmels.

5. Leefwijze en ontwikkeling

De ontwikkeling van springstaarten verloopt optimaal bij zomerse temperaturen. Ook bij lagere temperaturen zijn ze echter nog actief. 

6. Verspreiding en habitat

dak met mos

bron foto: wikipedia

Springstaarten ontwikkelen zich in de bovenste grondlaag in tuinen met veel organisch materiaal en mossen waar een hoge vochtigheidsgraad heerst. Ook worden ze vaak op daken aangetroffen. In en op rieten kappen wanneer het riet onvoldoende is gedroogd (bij nieuwe kap) of onvoldoende wordt geventileerd (bestaande kap). Wanneer de vochtige omgeving opdroogt treedt migratie op. Ze kunnen in grote aantallen tegelijk op zoek gaan naar een andere vochtige plek. In dergelijke situaties kan overlast optreden doordat ze vanaf daken, via openingen in woningen terecht kunnen komen.

7. Preventie en bestrijding

Onder normale omstandigheden bestaat er een evenwicht tussen het aantal springstaarten en de hun vijanden. Deze bestaan uit roofinsecten en roofmijten. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is onnodig en in de meeste gevallen niet effectief. Mochten u toch overlast ervaren bv. in woningen, dan kunnen ze het beste met een stofzuiger worden verwijderd. Vaak zullen ze al dood zijn doordat het klimaat ongunstig voor ze is. Het goed schoonhouden van daken en goten voorkomt overdadige groei. Wanneer springstaarten in een tuin overlast veroorzaken leidt het bewerken van de toplaag in de meeste gevallen tot een oplossing.    

Lees meer over duurzaam plaagdierbeheer.