grasharlekijnmijt

grasharlekijnmijt

Grasharlekijnmijt (Bryobia praetiosain het dierenrijk

[table id=36 /]

Voor het eerst beschreven door C.L. Koch in 1835

1. Grasharlekijnmijt algemeen

De grasharlekijnmijt behoort tot de spintmijten (Bryobia). Ze komen verspreid over de gehele wereld op heel veel verschillende soorten planten voor.

2. Schade of overlast

In de landbouw kunnen spintmijten grote schade aanbrengen aan landbouwgewassen. Grasharlekijnmijten kunnen in woningen soms als hinderlijk worden ervaren wanneer zij van buiten naar binnen trekken. Overlast ontstaat vooral doordat zij in grote aantallen migreren. Grasharlekijnmijten bevatten rode pigment wat een rode streep achterlaat wanneer je ze dood drukt. Ook dit kan soms als hinderlijk worden ervaren.

3. Uiterlijke kenmerken

Grasharlekijnmijten zijn rood, roodbruin van kleur. Ze zijn nagenoeg rond en ca. 1 mm. groot. Het voorste paar poten zijn langer dan de andere 3 paar. Hierdoor wordt vaak gedacht dat het voelsprieten zijn.

4. Leefwijze en ontwikkeling

Grasharlekijnmijten leggen in het najaar eitjes. In dit stadium overwinteren ze. Ze ontwikkelen zich als onvolledige gedaanteverwisseling, wat betekent dat de larven die uit de eitjes tevoorschijn komen op het volwassen dier lijken. Wanneer larven voldoende voedsel hebben opgenomen gaan ze op zoek naar een schuilplaats om zich te vervellen.

5. voedsel

Grasharlekijnmijten in en rond woningen kunnen worden aangetroffen in beplanting en grassen. Ze leven van het sap van de planten. Wanneer de beplanting dicht bij of zelfs tegen de woning is aangebracht, is de kans groot dat ze in de woning voor overlast zorgen. 

6. Verspreiding

Grasharlekijnmijten komen algemeen in Nederland en België voor.

7. Preventie en bestrijding

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor de bestrijding van grasharlekijnmijten bij particulieren is normaliter niet nodig. Het is beter te voorkomen dat ze overlast veroorzaken door planten van de woning verwijderd te houden. Daarnaast moeten naden en kieren in woningen zoals op aansluiting met kozijnen worden gedicht. Worden ze toch nog in de woning aangetroffen is het afdoende om ze met de stofzuiger op te zuigen. Overlast op planten in de tuin kan soms als worden teniet gedaan door de plant met een harde straal water te bespuiten. Velen zullen dit niet overleven. Lees meer over duurzaam plaagdierbeheer.

8. Verspreiding ziektes

Het is niet bekend dat grasharlekijnmijten ziektes bij de mens kunnen veroorzaken of over kunnen brengen.