winkelcentrum
winkelcentrum

SMART ongediertebestrijding in winkelcentra

Veel winkelcentra kennen problemen met muizen. Dit komt door de gunstige omstandigheden die er voor muizen bestaan. Wat we vaak niet weten is, dat deze omstandigheden veelal door ons zelf worden gecreëerd. WIJ bieden muizen warmte, schuil- en nestelgelegenheid en niet te vergeten voedsel. Daarnaast leidt de wijze van aanpak vaak niet tot een structurele oplossing.

Traditioneel worden muizen bestreden m.b.v. vergif of klemmen welke 1x in de 6 weken worden gecontroleerd. In de periode tussen de controles kan natuurlijk veel gebeuren waardoor men al snel achter de feiten aan loopt. Extra controles betekenen echter hogere kosten.

Technologie doet haar intrede in de knaagdierbestrijding

Hiervoor is nu een oplossing: ‘SMART ongediertebestrijding’ waarbij gebruik wordt gemaakt van technologische ontwikkelingen zoals ‘slimme’ klemmen i.p.v. de inzet van arbeid. Deze ‘slimme’ klemmen geven nl. zelf een signaal “vangst” op het moment dat een muis in de klem wordt gevangen. Hierdoor zijn veel minder controles noodzakelijk terwijl juist 24/7 inzicht wordt verkregen in activiteit van muizen.  

digitale rattenklem
lora

Het ongediertebeheersplan

– Plan op centrum-nivo

Omdat de muizenproblematiek in winkelcentra alleen kan worden opgelost d.m.v. een gezamenlijke aanpak, is een overkoepelend ongediertebeheersplan op centrum-nivo de beste oplossing. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat besmetting blijft ontstaan vanuit plaatsen waar geen beheersplan wordt gehanteerd. Door gebruik te maken van een ‘SMART’  beheersplan heeft men 24/7, waar men ook is, op computer of telefoon, inzicht in de aanwezigheid en de verspreiding van muizen. Hierdoor is het mogelijk om, indien noodzakelijk, direct actie te ondernemen wanneer door de klemmen activiteit wordt gemeld. 

Eerder heeft de NVWA een document opgesteld voor gezamenlijke aanpak plaagdieren in winkelcentra.

Download hier het document

– Plan op ondernemings-nivo

Diverse ondernemers zijn verplicht te beschikken over een ongediertebeheersplan, één van de basisvoorwaarden in een hygiënecode voor voedselverwerkende bedrijven. De Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert hierop tijdens hun inspecties.

Het is dan ook mogelijk om een SMART ongediertebestrijdingsplan op ondernemings-nivo in te richten, naast een overkoepelend plan. Hiermee heeft men toch per locatie inzage in een digitaal logboek met o.a. een plattegrond waarop klemmen e.d. zijn aangebracht, inspectie- en actierapporten enz.

Het nadeel van een beheersplan op locatie-nivo zonder dat er een overkoepelend plan naast functioneert, is dat mogelijk besmetting en plaagdruk blijft bestaan doordat bij aangrenzende ondernemers geen beheersplan aanwezig is. 

– Risico-inventarisatie

Een risico-inventarisatie maakt onderdeel uit van een SMART ongediertebeheersplan. Door middel van periodieke inspecties worden potentiele risico’s m.b.t. het binnendringen en ontwikkelen van plaagdieren in kaart gebracht welke een bijdrage leveren aan een structurele oplossing.