Full 1
Full 1

'SMART' monitoring en bestrijding van ratten en muizen

Sinds januari 2017 geldt nieuwe wet- en regelgeving voor het bestrijden van ratten buiten gebouwen. Gevolg hiervan is, dat de uitvoering ervan aan zodanig strenge eisen is gebonden, dat gesproken kan worden van een ‘verbod’ op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze verandering heeft consequenties gelet op de bestrijding van ratten. In plaats van toepassing van bestrijdingsmiddelen vindt de bestrijding plaats met alternatieve middelen zoals het gebruik van klemmen. Deze methode die ook vaak wordt toegepast bij de bestrijding van muizen, is bijzonder effectief, maar door de hoge controlefrequentie wel arbeidsintensief en dus kostbaar. Door toepassing van SMART technologie kunnen deze kosten echter worden teruggedrongen. 

Intelligent Rodent Control (IRC)

Intelligent Rodent Control (IRC) is gebaseerd op digitale online monitoring en bestrijding van ratten en muizen. IRC maakt gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Het concept vervangt de fysieke controles van lokaasdepots die noodzakelijk zijn bij de huidige wijze van bestrijden van ratten en muizen.

 

Het IRC concept bestaat uit een aantal componenten:

  1. digitale klemmen ofwel trap in box (TiB)
  2. camera’s ofwel camera in box (CiB)
  3. gateway’s
  4. online portal
lora

Hoe werkt het IRC concept van KiBO?

Met het IRC concept heeft u de beschikking over een online portal. De klemmen en camera’s hebben een connectie met dit portal. Hierdoor worden alle activiteiten in de klemmen en rond de camera’s in het portal zichtbaar. Dit betekent dat u 24/7 inzicht heeft in eventuele aanwezigheid van ratten en muizen op betreffende locatie(s). 

digitale rattenklem
Voordelen

Bestrijden met behulp van het IRC concept kent vele voordelen:

  • minder bezoeken nodig
  • lagere kosten
  • beter resultaat/effectiever
  • 24/7 online inzicht d.m.v. online portal
  • bundeling data maakt analyse mogelijk waardoor trends zichtbaar worden.  

Wij informeren u graag verder over deze wijze van bestrijden. Neem daarom gerust contact met ons op.