Particulieren en ongedierte

Ongedierte in huis

Er bestaat een groot scala aan diersoorten die we ongedierte of plaagdieren noemen en waarmee we dagelijks kunnen worden geconfronteerd. Voorbeelden hiervan zijn knaagdieren zoals ratten en muizen, voorraadinsecten in ons keukenkastje, hout-aantastende insecten in het dak, vogels rond onze woning enz. 

Zonder dat we dit beseffen, ligt de oorzaak van overlast van ongedierte in veel gevallen bij ons zelf, vaak  veroorzaakt door ons eigen handelen. We creëren zelf gunstige omstandigheden en bieden voedsel en schuilplaatsen. Dit betekent dat we dit proces ook kunnen omkeren. We kunnen ons ook gemakkelijk beschermen tegen overlast van deze plaagdieren. We moeten alleen wel weten hoe! En daar ontbreekt het heel vaak. Daarom heeft KiBO een databank ontwikkeld met informatie over de meest voorkomende soorten; KiBO’s unieke ‘dierenzoeker’.

Het voorkomen van plaagdieren

Kan het ook anders?

Het voorkomen, met andere woorden de preventie van plaagdieren, is niet alleen belangrijk maar wordt ook nog eens steeds belangrijker Dit komt doordat voor particulieren steeds minder chemische (bestrijdings-)middelen beschikbaar zijn. Ingeval van overlast moet dus gezocht worden naar alternatieve methoden om de plaagdieren (ongedierte) te bestrijden. Dit is overheidsbeleid en heeft er o.a. mee te maken dat is vastgesteld dat bestrijdingsmiddelen vaak onjuist worden toegepast waardoor niet het gewenste resultaat wordt behaald en resistentie kan ontstaan. Ook is vastgesteld dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen ter bestrijding van ratten, indirect een negatieve invloed heeft op roofvogels. Roofvogels zoals uilen, zijn predatoren van deze ratten wat betekent dat zij leven van deze deze dieren. Door het eten van ratten die bestrijdingsmiddelen hebben gegeten, krijgen ook deze uilen bestrijdingsmiddel binnen waardoor ook zij hieraan dood gaan.

Op hetzelfde moment zien we dat vandaag de dag, in toenemende mate, mensen willen afzien van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. We staan meer stil bij het milieu om ons heen en bij dierwelzijn, ook al is het “maar ongedierte”. Ook dit zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar alternatieve methoden die beter zijn voor mens, dier en milieu.

“Bestrijden van ongedierte’ kan zeker anders. Dit betekent wel, dat juist wij zelf in actie moet komen om maatregelen te treffen. Maatregelen die de oorzaak zijn van de aanwezigheid van plaagdieren, moeten wegnemen. Daarnaast moeten maatregelen worden genomen die moeten voorkomen dat we later opnieuw met dezelfde problematiek worden geconfronteerd. Zonder dat deze maatregelen worden getroffen zullen problemen met plaagdieren nooit structureel worden opgelost en is zeker niet duurzaam.

Wat kan KiBO voor u betekenen?

KiBO komt bij u ter plaatse om een probleem te onderzoeken. Eenmaal vastgesteld wat het probleem is en waardoor dit wordt veroorzaakt, brengt KiBO advies uit om het probleem op te lossen. Dit kan in de meeste gevallen zonder gebruik te hoeven maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Wij betrekken u in het proces aangezien ook u vaak actie moet ondernemen om te zorgen voor een structurele oplossing.

Ratten

Omdat particulieren in toenemende mate worden geconfronteerd met ratten, informeren we u hier uitgebreider over de bestrijding van ratten.