Image Slide 1
Shadow

Particulieren en ongedierte

Ongedierte in huis

Er bestaat een groot scala aan diersoorten die we ongedierte of plaagdieren noemen en waarmee we dagelijks kunnen worden geconfronteerd. Voorbeelden hiervan zijn knaagdieren zoals ratten en muizen, voorraadinsecten in ons keukenkastje, hout-aantastende insecten in het dak, vogels rond onze woning enz. 

Zonder dat we dit beseffen, ligt de oorzaak van overlast van ongedierte in veel gevallen bij ons zelf, vaak  veroorzaakt door ons eigen handelen. We creëren zelf gunstige omstandigheden en bieden voedsel en schuilplaatsen. Dit betekent dat we dit proces ook kunnen omkeren. We kunnen ons ook gemakkelijk beschermen tegen overlast van deze plaagdieren. We moeten alleen wel weten hoe! En daar ontbreekt het heel vaak. Daarom heeft KiBO een databank ontwikkeld met informatie over de meest voorkomende soorten; KiBO’s unieke ‘dierenzoeker’.

Het voorkomen van plaagdieren

Kan het ook anders?

Preventie, ofwel het voorkomen van plaagdieren, wordt steeds belangrijker Dit komt met name doordat voor particulieren steeds minder chemische (bestrijdings-)middelen beschikbaar zijn. Ingeval van overlast moet dus gezocht worden naar alternatieve methoden om de plaagdieren (ongedierte) te bestrijden. De middelen zijn ‘verboden’ omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze bestrijdingsmiddelen een negatieve invloed hebben op de dieren die deze middelen eten zoals roofvogels, kleine marterachtigen e.d.. Doordat deze dieren (predatoren) ook ratten eten die bestrijdingsmiddelen hebben gegeten, krijgen zij deze middelen binnen met als gevolg dat ook zij hieraan dood gaan.

Tevens zien we de ontwikkeling dat we steeds meer aversie krijgen tegen de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. We staan meer stil bij het milieu en bij dierwelzijn, ook al is het “maar ongedierte”. Dit zorgt er mede voor dat we op zoek gaan naar alternatieve methoden met een minder negatief effect.

“Bestrijden van ongedierte’ kan zeker anders. Dit betekent wel, dat juist WIJ, zelf in actie moeten komen om maatregelen te treffen. Maatregelen, die de oorzaak zijn van de aanwezigheid van plaagdieren moeten wegnemen. Daarnaast moeten maatregelen worden genomen die moeten voorkomen dat we later opnieuw met dezelfde problematiek worden geconfronteerd. Zonder dat deze maatregelen worden getroffen zullen problemen met plaagdieren nooit structureel worden opgelost en is dan ook niet duurzaam.

Wat kan KiBO voor u betekenen?

KiBO komt bij u ter plaatse om een probleem te onderzoeken. Eenmaal vastgesteld wat het probleem is en waardoor dit wordt veroorzaakt, brengt KiBO advies uit om het probleem op te lossen. Dit kan in de meeste gevallen zonder gebruik te hoeven maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Wij betrekken u in het proces aangezien ook u vaak actie moet ondernemen om te zorgen voor een structurele oplossing.

Ratten

Omdat particulieren in toenemende mate worden geconfronteerd met ratten, informeren we u hier uitgebreider over de bestrijding van ratten.