Mol (Talpa europaea)

Mol (Talpa europaea)
mol: bron foto: Wikipedia commonsmol (Talpa europaea)

 

Mol: plaats in het dierenrijk

[table id=25 /]

1. Algemeen; de mol (Talpa)

De mol is een zoogdier dat grotendeels onder de grond leeft. Een mol heeft een nuttige functie zoals het beluchten van gronden. In Nederland komt de mol algemeen voor bij voorkeur in niet te zanderige, niet te zure gronden. Zo blijven gangenstelsel in tact en er leven veel regenwormen.

2. Overlast

De overlast die een mol veroorzaakt bestaat over het algemeen uit molshopen op plaatsen waar we ze niet willen hebben. Soms betreft ‘cosmetische overlast’, in sommige gevallen is het een risico voor onze gezondheid of van die van onze landbouwhuisdieren. Zo kunnen gangenstelsels op sportvelden bv. leiden tot blessures of zelfs breuken evenals dat dit kan gebeuren bij runderen in de wei. Ook kunnen molshopen zorgen voor meer zand in bv. kuilvoer waardoor de kwaliteit ervan achteruit gaat. Ingeval van ‘cosmetische overlast’ moet men zich te allen tijde afvragen of het doden van mollen opweegt tegen de overlast die wordt ervaren.

3. Uiterlijk

De mol is ca. 15 cm. groot en heeft een klein staartje van enkele centimeters dat omhoog wijst. Een mol weegt 100-140 gram. Mollen hebben over het algemeen een zwart fluwelen vacht. De haren kunnen in tegenstelling tot bij andere dieren zowel voorwaarts als achterwaarts worden gekeerd. Hierdoor kan hij zich even snel voorwaarts als achterwaarts door het gangenstelsel bewegen. Aan de voorpoten heeft een mol graafhanden waarmee hij zeer goed en snel een gangenstelsel kan graven. De mol heeft een spitse snuit met gevoelige tastzenuwen snorharen. Zijn snuit is het belangrijkste zintuig.

4. Voedsel

Een mol leeft van regenwormen en van insecten in de grond. Een mol ziet nauwelijks iets maar des te beter is het gevoel ontwikkeld. Een mol voelt met zijn gevoelige snuit trillingen die de prooidieren veroorzaken. Op die manier kunnen ze door de mollen worden gevangen. Enkele malen per dag gaat een mol door het gangenstelsel, ritten genaamd. Regenwormen die in het gangenstelsel zijn gevangen worden opgegeten. Een mol heeft veel voedsel nodig, tot wel 50% van het lichaamsgewicht.

5. leefwijze en ontwikkeling

De mol is een solitair levend dier. Dit betekent dat hij het gehele jaar alleen leeft, uitgezonderd de paartijd. In deze periode welke duurt van februari tot medio april, gaan de mannetjes op zoek naar een vrouwtje en verlaten hierbij hun territorium. Eénmaal een vrouwtje gevonden leven ze tijdelijk als paartje. De draagtijd is ca. 28 dagen. Een nest bestaat uit 3-6 jongen die kaal en blind geboren worden. Een nest is feitelijk een centraal gelegen kamer in het gangenstelsel, zichtbaar aan een grote hoop zand boven de grond. Na een kleine 5 weken verlaten de jongen het nest. Ze worden nog enkele weken gezoogd. Na 2 maanden verlaten zij het nest en gaan op zoek naar een nieuw en eigen territorium. Dit zoeken gebeurt boven de grond en is nagenoeg het enige moment dat de mol zich boven de grond beweegt. Gedurende deze periode is de mol zeer kwetsbaar om ten prooi te vallen aan allerlei roofdieren. Na een jaar is de mol geslachtsrijp en plant hij zich voort. Een mol kan wel 4-6 jaar oud worden.

6. Preventie en bestrijding

Preventie

Er zijn verschillende methoden om mollen uit een bepaald gebied te weren.

  • mollenverjagerDe mollenverjager;Het is niet gebruikelijk dat KiBO adviezen verstrekt zonder dat er uitgebreid (wetenschappelijk) onderzoek aan vooraf is gegaan. Nu heeft KiBO zelf gedurende enige periode testen uitgevoerd op de werking van deze mollenverjager. Het resultaat blijkt verbluffend goed. Daarom durven we er met een gerust hart over te publiceren om zo onze positieve ervaringen te verspreiden.Een apparaat dat nauwelijks duurder is dan een goede klem blijkt zeer effectief te zijn. Direct na inschakelen is er, zolang het apparaat is ingeschakeld, geen activiteit van mollen meer te bespeuren. Direct nadat het apparaat wordt uitgeschakeld ontstaan er weer nieuwe molshopen. Deze procedure hebben we verschillende keren, op verschillende locaties herhaald met telkens hetzelfde resultaat.
  • rond een perceel kan een fysieke barrière worden aangebracht door gaas in de grond in te graven met een maaswijdte waar mollen niet door kunnen.
  • flessen waarvan de bodem is verwijderd in ritten (gangen) ingraven. Wanneer de hals in een mollenrit wordt geplaatst, veroorzaakt de fles gesuis in de gang. Mollen houden hier niet van en zullen verdwijnen.
  • veroorzaken van trillingen. In de handel is speciale apparatuur verkrijgbaar.

Duurzaam plaagdierbeheer

Bestrijding

In de Wet Natuurbescherming wordt de mol niet aangemerkt als beschermde diersoort. Er zijn diverse methoden om mollen te vangen of te bestrijden. Voordat je hiertoe besluit, dien je te allen tijde jezelf af te vragen of bestrijding echt nodig is. Een territorium dat vrijkomt nadat een mol is weggevangen zal snel door een andere exemplaar worden ingenomen.

  • Vallen

Mollen kunnen levend worden gevangen met zogeheten ‘Sherman’ vallen die in gangen kunnen worden ingegraven. Levend gevangen mollen kunnen op een andere locatie worden uitgezet. Let wel, langdurig opsluiting in een val leidt tot stress die in veel gevalle leidt tot de dood.

  • Klemmen

    bron: Wikipedia commons

Het plaatsen van klemmen resulteert in het wegvangen van mollen waarbij deze worden gedood.

  • Gasvormend middel

Uitsluitend voor professioneel gebruik is in de handel is een middel in tabletvorm verkrijgbaar dat bij toepassing ontbindt en overgaat tot gasvorming. Toepassing is niet zonder risico waardoor toepassing alleen is toegestaan door personen die in het bezit zijn van Het middel mag worden toegepast door personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs Mollen- en Woelratten bestrijding dat is afgegeven door Bureau Erkenningen in opdracht van de Minister van Economische Zaken.

Meer informatie over dit middel treft u aan in de toelating welke is te downloaden op de website van het Ctgb.