kamervlieg

kamervlieg

bron foto: commons wikipedia

Plaats in het dierenrijk

De kamervlieg (Musca domestica L.)

[table id=16 /]

Eerste wetenschappelijke naamgeving door Linnaeus in 1758

 

1. Algemeen
De kamervlieg heeft zich over de gehele wereld verspreid en is dan ook algemeen voorkomend in Nederland en België. Daar waar mensen leven zullen vliegen aanwezig zijn.

2. Uiterlijke kenmerken
De kamervlieg is een 2-vleugelig insect, grijs van kleur en ca. 8 mm. groot. De grootte van de vlieg is evenals vele andere insecten afhankelijk van de kwaliteit en de hoeveelheid voedsel in het larvale stadium, de periode dat de larve zich vol vreet. Hoe meer en hoe beter het voedsel in die periode is, hoe groter het volwassen insect dat uit de pop kruipt uiteindelijk zal zijn.

3. Voedsel
Het voedsel van de larven van de kamervlieg bestaat bij voorkeur uit rottende, verterende substantie. Vliegen kunnen niet kauwen en zijn daarom afhankelijk van vloeibaar voedsel. Ze kunnen voedsel ook zelf vloeibaar maken door speeksel over de voedingsbron uit te spugen en te vermengen met deze (vaste) substantie zodat de vertering al buiten het lichaam start. Is dit vloeibaar geworden kan de vlieg het opzuigen.

4. Ontwikkeling
Vliegen hebben een volledige gedaanteverwisseling (ei-larve/made-pop-volwassen insect). Dit betekent dat het stadium dat uit het eitje komt niet op het volwassen insect lijkt. Een vrouwtje kan in haar korte leven (gemiddeld 3 weken) wel 800 tot 1000 eitjes produceren. Deze worden in groepjes van 100-150 stuks per keer weg gelegd, bij voorkeur in afval, uitwerpselen enz. Onder gunstige omstandigheden kruipen al na 8 uur de larven (maden) uit de eitjes. Gemiddeld is dit na 1-2 dagen. Deze periode is sterk afhankelijk van de temperatuur. Larven zijn erg afhankelijk van vochtige omgeving, een droge omgeving overleven ze niet. De larven vervellen 2 keer met tussenpozen van enkele dagen. Na de tweede vervelling verandert de larve in een pop. Dit stadium duurt ook weer afhankelijk van de temperatuur, 3 tot 5 dagen. Bij lage temperaturen kan dit langer duren, tot wel een maand. Uit de pop kruipt uiteindelijk de volwassen vlieg. Drie dagen nadat de vlieg uit de pop is gekropen paart de vlieg al weer en start de cyclus weer opnieuw.

5. Verspreiding en habitat
Kamervliegen zijn ’s wereld meest succesvolle insecten. Ze komen algemeen over de gehele wereld voor, dus ook in Nederland en België.

6. Preventie en bestrijding

Preventie

Vliegen in woningen

Overlast van vliegen in woningen kan het beste worden aangepakt door ze te weren. Maatregelen die kunnen worden getroffen zijn:

– Ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten houden
– Deuren en ramen die open gaan voorzien van horren
– Hygiëne; houd uw omgeving schoon, verwijder oude voedselresten, voorkom uitwerpselen van mens en dieren (denk aan luiers)
– Reinig de groencontainer na lediging, oude kranten onder in de container houden deze langer schoon (van ei tot larve in een kliko in de zon: 8 uur)
– Toepassen van etherische oliën (zoals tijm, kruidnagel, basilicum e.d.) NB: KiBO-ongedierte heeft hier geen onderzoek naar gedaan
– Boterhamzakje met water gevuld. Hang een met water gevuld zakje water op de plaats waar vliegen langs binnen komen of waar ze voor overlast zorgen. De werking zou zijn dat het water het beeld wat de vlieg ziet zeer sterk vergroot waardoor deze wordt afgeschrikt.

Vliegen op agrarische bedrijven
Vliegen en agrarische bedrijven zijn niet los van elkaar te denken. Voor vliegen is er voldoende voedsel en zijn er voldoende ontwikkelingsbronnen. Daarnaast is in stallen de temperatuur gunstig voor een snelle ontwikkeling. Te grote populaties van vliegen leiden echter, ook voor een agrarisch ondernemer, tot overlast. Vliegen zijn lastig voor landbouwhuisdieren wat een negatieve invloed heeft op het welzijn van de dieren en wat de productie kan schaden. Het is dan ook belangrijk dat op een agrarisch bedrijf een vliegenbeheersplan aanwezig is. Dit voorkomt tevens dat het bedrijf vliegenoverlast veroorzaakt voor de omgeving.

Bestrijding

De kamervlieg heeft veel natuurlijke vijanden. Grote aantallen larven en poppen worden al gegeten voordat ze zich tot vlieg kunnen ontwikkelen. Vijanden van de vlieg zijn bijv. spinnen, wespen, vleermuizen maar ook veel andere insecteneters.

Middelen die voor de bestrijding van vliegen kunnen worden toegepast zijn:

  • Vliegenvanger; een enkele vlieg is gemakkelijk met een eenvoudige vliegenmepper dood te slaan.
  • Vliegentape; vliegentape is er om vliegen weg te vangen. De tape is verkrijgbaar in rolletjes en in platen. Wanneer vliegen hierop landen kleven zij vast aan de lijm
  • Elektrische insectenvangers; in de industrie worden elektrische insectenvangers veelvuldig toegepast. Wanneer alle weringsmaatregelen zijn genomen kunnen hiermee de exemplaren die toch nog weten binnen te dringen worden weggevangen. Ook voor particuliere toepassing zijn deze apparaten geschikt. Let erop dat de lampen welke UV licht uitstralen, een beperkte levensduur hebben (ca. 1 jaar).
  • Ultrasoon geluid; er zijn vele soorten apparatuur in de handel die ultrasoon geluid uitzenden. Deze apparatuur wordt aangeprezen als zouden zij in staat zijn vele soorten plaagdieren weg te houden of te verjagen. KiBO-ongedierte is niet bekend met wetenschappelijke rapporten die de werking van deze apparatuur aantonen.

7. Verspreiders ziekten
Vliegen zitten vaak op niet al te hygiënische oppervlakken waarop ook bacteriën voorkomen zoals rottend afval en oude voedselresten, dode dieren enz.. Hun harige lichaam is erg geschikt voor bacteriën. Zij kunnen zich hier gemakkelijk aan hechten en zich zo naar een andere plaats verplaatsen, bijvoorbeeld uw voedsel.

Hinder/overlast van vliegen in een groot gebied
Het komt regelmatig voor dat vliegen over een groot gebied voor overlast zorgen. Buiten zitten is niet meer mogelijk, het plaatsen van horren is niet afdoende enz. In dergelijke gevallen moet er in de omgeving een ontwikkelingsbron aanwezig zijn. Onderzoek is nodig om die bron op te sporen. De kamervlieg is in staat om grote afstanden af te leggen waardoor het opsporen van de bron soms niet eenvoudig is.
Ingeval dat in een groot gebied, door meerdere mensen overlast van vliegen wordt ervaren, ligt er een taak voor de gemeente. De gemeenten dient onderzoek te doen om de veroorzaker op te sporen zodat deze kan worden aangezet om de juiste maatregelen te treffen die ervoor moeten zorgen dat de overlast wordt weggenomen.
Heeft u met een dergelijke situatie te maken, neem dan contact op met KiBO. Wij kunnen u wellicht hierbij helpen door bv. contact op te nemen met de gemeente.

klik hier om een informatiebrochure over de kamervlieg te downloaden.