Hoornaar (Vespa crabo L.)

Hoornaar (Vespa crabo L.)

bron foto: commons wikipedia

Plaats in het dierenrijk

De hoortnaar (Vespa crabo L.)

[table id=22 /]

Eerste wetenschappelijke naamgeving door Linnaeus, 1758

 

1. Algemeen

Evenals beide andere wespen komt de hoornaar algemeen voor in Nederland. Hoornaars zijn weliswaar minder agressief dan de andere wespensoorten maar beschikken ook over een angel waarmee ze kunnen venijnig kunnen steken.

2. Uiterlijke kenmerken

De hoornaar wijkt in haar uiterlijk af van de Duitse wesp of de gewone wesp door haar grootte en kleurzetting. Met 35 mm. lengte is ze behoorlijk groter. Daarnaast heeft ze een duidelijk waarneembare rood/bruine kleuring op de kop en het borststuk.

3. Voedsel

Hoornaars jagen op andere insecten en vangen deze in grote aantallen weg als voer voor de larven. Kenmerkend hierbij is dat zij de prooi ontdoen van poten en vleugels, in delen knippen om deze hierna met hun kaken te vermalen tot een papje om aan de larven te voeden. Zelf voeden de werksters zich met suikerrijke plantensappen.

4. Ontwikkeling

larve hoornaar

larve hoornaar

Evenals de andere wespen zijn hoornaars sociaal levende insecten. Ook zij leven samen, met verschillende generaties in een nest en kennen broedzorg. Het aantal exemplaren in een nest is kleiner dan bij de andere wespensoorten en kan oplopen tot enkele honderden, maximaal 1000 exemplaren.

5. Verspreiding en habitat

De hoornaar komt algemeen voor in Nederland en België, zij het in veel geringere aantallen dan de gewone of de Duitse wesp.

6. Preventie en bestrijding

Preventie

Er zijn maatregelen die men preventief kan treffen om overlast van wespen te voorkomen.

  • Openingen in muren dichtmaken

Wespen maken regelmatig hun nest in de spouwmuur. Deze ruimte kunnen zij bereiken via gaten in de muren of in veel gevallen ook via de ventilatieopeningen. Door de gaten dicht te maken en de ventilatieopeningen te voorzien van roosters (bv. bijenbekjes) is de spouwruimte niet meer bereikbaar. Deze maatregel is ook effectief ter voorkoming van muizen in de spouwmuur of verder in de woning.

  • Vroegtijdig signaleren

Wanneer men goed op let is vroeg in het voorjaar vaak de activiteit van de koningin al zichtbaar en daarmee mogelijk ook de locatie van een nest. Wanneer dit nest op een kritisch plaats zit, kan dan al worden overwogen om het nest te verdelgen zodat overlast later in het seizoen wordt voorkomen.

Bestrijding

Wanneer een wespennest leidt tot overlast, kan dit worden bestreden. Advies is om dit te laten uitvoeren door een professional, een vakbekwaam bestrijdingstechnicus. Het kan voorkomen dat tijdens een bestrijdingsactie één of meerdere wespen agressief worden. Wanneer een nest op een hoger gelegen locatie zit, kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie.

Het bestrijden van een wespennest wordt uitgevoerd met een (wespen)poeder. Wanneer de juiste plaats van een nest is gelokaliseerd, wordt in de ingang(en) poeder aangebracht. De binnenkomende werksters nemen dit mee in het nest en voeden dit ook aan de koningin. Deze wordt hierdoor gedood waardoor de eiproductie stopt en het nest uitsterft. Dit kan een enkele dag duren. Is het nest bereikbaar, dan is het verstandig dit nest te verwijderen. In een latere fase zouden andere insecten, denk hierbij aan spekkevers, hier namelijk op af kunnen komen om zich te goed te doen aan de dode insecten en larven. Deze kunnen tot een grote populatie uitgroeien en ook weer tot overlast leiden.

In Nederland is nog wespenpoeder toegelaten voor gebruik door particulieren ondermeer verkrijgbaar bij o.a. Boerenbond, Welkoop e.d. Ook zijn er spuitbussen verkrijgbaar tegen kruipende insecten en wespen. Gebruik deze nooit voor de bestrijding van een wespennest. Het drijfgas in deze bussen kan wespen agressief maken. Geadviseerd wordt om de bestrijding te laten uitvoeren door een professionele bestrijder.

7. Schade gezondheid

Hoornaars kunnen venijnig steken waarbij gif wordt ingebracht. De steken zijn kortstondig pijnlijk. Doordat het gif minder lang werkzaam is (in vergelijking met de Duitse- en de gewone wesp). Bij sommige mensen kan een steek van een hoornaar leiden tot een allergische reactie.

 

Download hier de PDF versie van de informatie: informatiebrochure wespen