Fruitvliegen

Fruitvliegen

bron foto: commons wikipedia

 

Plaats in het dierenrijk

Fruitvliegen (Drosophila melanogaster)

[table id=12 /]

Eerste wetenschappelijke naamgeving door Johann Wilhelm Meigen in 1830

 

 1. Algemeen

Wie kent niet het probleem. In een warme periode een stuk fruit over het hoofd gezien op de fruitschaal en je woning zit onder de kleine vliegjes. We hebben dan meestal te maken met fruitvliegen. Eénmaal in huis lijken ze haast onuitroeibaar.

 1. Uiterlijke kenmerken

Fruitvliegen zijn kleine geelachtige vliegjes, ongeveer 3 mm. groot. Dit is inclusief vleugels welke iets langer zijn dan het lichaam. Kenmerkend zijn hun grote rode ogen en het wat bolle borststuk.

 1. Voedsel

Fruitvliegen hebben een grote voorkeur voor rottend fruit en groente en ander rottend/gistend organisch materiaal zoals bv. bierrestanten in leeg fust of vervuiling in afvalemmers. Voor wat betreft  fruit hebben ze een sterke voorkeur voor bananen. De vrouwtjes van de fruitvlieg leggen eitjes in rijp fruit of groente. Op moment dat de larven uit de eitjes komen kunnen ze zich direct te goed doen aan het inmiddels fermenterende fruit of groente.

 1. Ontwikkeling

De ontwikkeling vindt plaats door middel van een volledige gedaanteverwisseling. Dat wil zeggen dat uit de eitjes larven tevoorschijn komen. Nadat de larve zich enkele keren heeft verveld, verpopt deze zich (zie foto larven en poppen). In dit stadium verandert de larve in een volwassen insect. Deze ontwikkeling gaat erg snel. In één week kan een eitje zich tot volwassen insect ontwikkelen. Een week later is het fruitvliegje geslachtsrijp. Binnen twee weken kan een fruitvliegje zich dus ontwikkelen van ei tot volwassen insect dat in staat is tot voortplanting. Een vrouwtje legt ca. 500 eitjes.

 1. Verspreiding en habitat

Fruitvliegjes komen vrijwel overal op de wereld voor. In Nederland kunnen ze gedurende het gehele jaar voor overlast zorgen. De meeste overlast doet zich echter voor gedurende de zomer. In deze periode is er veel voedsel beschikbaar bij temperaturen die rottings- en vergistingsprocessen doen versnellen.

 1. Preventie en bestrijding

Preventie:

Voor fruitvliegjes geldt dat je deze het beste kunt voorkomen. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Voorkom overrijp fruit en groente
 • Voorkom plekken waar groente, fruit en ander organisch materiaal kan rotten
 • Goede schoonmaak
 • Voorkom resten organisch materiaal
 • Fust omspoelen voordat deze worden opgeslagen
 • Houdt afvalemmers en (schrob)putjes goed schoon

Bestrijding:

Gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van fruitvliegjes wordt afgeraden. Dit is nauwelijks effectief. Daarnaast heeft toepassing van bestrijdingsmiddelen geen zin wanneer de bron niet wordt weggenomen. Het wegnemen van de (voedings)bron moet normaliter leiden tot een oplossing.

Een alternatieve en uiterst effectieve methode om fruitvliegjes weg te vangen is eenvoudig zelf te maken.

 • Neem een vel papier. Rol dit op tot een trechter en plaats deze in een fles met hierin een gistende substantie, bv. wijn- of bierresten. Zet de fles in de omgeving waar de fruitvliegjes worden waargenomen. Via de trechter zullen de fruitvliegjes in de fles terechtkomen. Het is voor fruitvliegjes onmogelijk om op dezelfde wijze uit de fles te ontsnappen zodat ze in de substantie zullen verdrinken.
 • Neem een glas, doe hier wat wijn in en dek dit af met huishoudfolie. Prik hierin wat gaatjes waarlangs fruitvliegen het glas in kunnen. Ze zullen de gaatjes niet vinden als uitgang en dood gaan in het glas.
 • Fruitvliegen zijn ook gemakkelijk met een stofzuiger weg te vangen.
 1. Verspreiders ziekten

Evenals andere vliegen kunnen ook fruitvliegjes bacteriën met zich meedragen en zo ziektekiemen verspreiden. Het is niet bekend of dit leidt tot ziekten.

 

Fruitvliegen moeten niet worden verward met andere soorten vliegen zoals:

 • Grasvliegen; deze soort behoort tot de overwinterende vliegen en kunnen in het voor- en najaar overlast in gebouwen veroorzaken. Voor meer informatie zie:  overwinterende vliegen.
 • bochelvliegen