Franse veldwesp (Polistes dominula)

Franse veldwesp (Polistes dominula)

bron foto: commons wikipedidia

Plaats in het dierenrijk

de Franse veldwesp (Polistes dominula)

[table id=20 /]

Eerste wetenschappelijke naamgeving door Christ, 1791

1. Algemeen

Naast de Duitse- en gewone wesp en de hoornaar wordt ook de Franse veldwesp in Nederland waargenomen. Deze wesp is vooral in de zuidelijke delen van West-Europa algemeen voorkomen. Kenmerkend voor de Franse veldwesp is zijn vlucht, waarbij de achterpoten duidelijk onder het lichaam hangen.

2. Uiterlijke kenmerken

De Franse veldwesp is qua grootte vergelijkbaar met de Duitse- en gewone wesp. Met een slanker lichaam en slankere vleugels en een overwegend zwart gekleurde kop en borststuk met gele strepen op achterlijf wijkt zij hiervan af. Opvallen zijn de oranje voelsprieten.

3. Voedsel

De Franse veldwesp is een groot jager op andere insecten.

4. Ontwikkeling

Ook bij de Franse veldwesp is de koningin het enige stadium dat een winter overleeft. Nadat zij in het najaar is bevrucht, overwintert zij op een beschutte plaats. In het voorjaar, vaak iets eerder dan de Duitse- of gewone wesp, start de koningin met de bouw van een nieuw nest. In tegenstelling met de andere beschreven wespen, bouwt de Franse veldwesp een open nest. De omvang van het nest is veel kleiner dan die van de andere wespen. De Franse veldwesp is zeker niet kieskeuring bij het kiezen voor een locatie van haar nest. Deze kunnen dan ook op de vreemdste plekken worden aangetroffen.

5. Verspreiding en habitat

De Franse veldwesp is algemeen voorkomend in de zuidelijke delen van West-Europa. In Nederland wordt deze soort nagenoeg alleen aangetroffen in de zuidelijke delen van Zeeland en Limburg.

6. Preventie en bestrijding

Preventieve dan wel bestrijdingsactiviteiten zullen zelden hoeven te worden toegepast.

7. Schade gezondheid

Ondanks het feit dat ook de Franse veldwesp kan steken, zal de kans hierop klein zijn. Deze wesp leeft uitsluitend van door haar zelf gevangen insecten en wordt niet aangetrokken door suikers. Kans op steken is op het moment dat (ongemerkt) een nest wordt aangeraakt.

 

Download hier de PDF versie van de informatie: informatiebrochure wespen