Onze doelgroepen

KiBO kent een breed scala aan doelgroepen. Iedere omgeving kenmerkt zich door de aanwezigheid van specifieke diersoorten die in die bepaalde omgeving goed gedijen. KiBO onderzoekt, stelt vast en adviseert.

Particulieren

KiBO adviseert particulieren met het doel om hen kennis bij te brengen zodat niet alleen een probleem wordt opgelost, maar dat men met de opgedane kennis tevens weet welke preventieve maatregelen men moet treffen om in de toekomst opnieuw problemen te voorkomen.

Gemeenten

Gemeenten hebben een taak en verantwoordelijkheid v.w.b. de preventie en bestrijding van dierplagen. Door goede informatie en advies te verstrekken aan inwoners kan overlast in veel gevallen worden voorkomen en kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden beperkt. Een prachtig voorbeeld van maatschappelijk verantwoord handelen. 

Woningbouwverenigingen en -corporaties

Ook woningbouwverenigingen of corporaties hebben de taak ervoor te zorgen dat bewoners geen overlast van plaagdieren ondervinden. Plaagdieren tasten het woongenot aan. Door goede info te verstrekken aan bewoners kunnen zij zelf een groot deel van de verantwoordelijkheid dragen. KiBO gaat samenwerking aan met woningbouwverenigingen en -corporaties om bewoners door te verwijzen naar de ‘Dierenzoeker’ op de website van KiBO.   

Bedrijven

Ook bedrijven hebben te vaak maken met richtlijnen die voorschrijven dat zij dienen te beschikken over een plaagdierbeheersplan gebaseerd op het voorkomen ervan. KiBO voert risico-inventarisaties uit gericht op het aanreiken van risico’s waar plaagdieren kunnen binnendringen of zich kunnen schuilhouden of ontwikkelen.

Overig

Natuurlijk zijn er nog vele andere instanties en organisaties zoals ziekenhuizen, winkelcentra enz. waar plaagdieren ongewenst zijn. Ook hier adviseert KiBO.