KiBO verstrekt informatie aan verschillende doelgroepen, burgers, gemeenten, bedrijven en andere organisaties en instellingen.

 

1. Informatie aan particulieren

Dit zijn alle burgers van Nederland en België. Iedereen heeft wel eens te maken met plaagdieren en zich afvraagt hoe hij/zij eraan komt. KiBO probeert met met haar site de bezoeker zo veel mogelijk informatie te verstrekken zodat men de juiste actie kan ondernemen om overlast te voorkomen of om deze op te lossen. In sommige gevallen lukt dit met eigen middelen, in andere gevallen is het advies om contact op te nemen met een professioneel bedrijf. Lees hier meer over particulieren

2. Gemeenten

Gemeenten hebben een verplichting voor wat betreft de preventie en bestrijding van ongedierte of plaagdieren. Burgers hebben echter ook een eigen verantwoordelijkheid. KiBO verstrekt informatie hierover. Lees meer hierover.

3. Woningbouwverenigingen en corporaties

Ook woningbouwverenigingen en corporaties hebben de plicht om ervoor te zorgen dat hun bewoners/klanten geen hinder, overlast of schade van plaagdieren ondervinden. Bewoners hebben echter ook zelf een eigen verantwoordelijkheid. KiBO kan hierover informatie verstrekken. Lees meer hierover.

4. Bedrijven/Industrie

Ook bedrijven hebben te maken met ongedierte. Plaagdierbeheersing bij bedrijven maakt onderdeel uit van de eigen bedrijfsvoering. In sommige gevallen heeft men te maken met bepaalde wetgeving (Wet Milieubeheer), in andere gevallen bestaan er richtlijnen (BRC, IFS) of hygiënecodes zoals in de voedingsmiddelenindustrie. KiBO kan informatie hierover verstrekken en een plaagdierbeheersplan beoordelen.

5. Overig

Natuurlijk zijn er ook andere bedrijven, instanties en organisaties zoals ziekenhuizen,  vervoersorganisaties, winkels enz. die met plaagdieren hebben te maken. Ook zij kunnen natuurlijk contact met KiBO opnemen voor advies. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.