Industrie; bedrijven en andere organisaties en ongedierte

We hebben te maken met een grote diversiteit aan bedrijven. De kans dat ongedierte zich in of rond een bedrijf ontwikkelt, is van verschillende factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn wel: voedsel, schuil- en nestelgelegenheid en warmte. Wanneer één of meer van deze factoren aanwezig zijn, zal ongedierte ofwel plaagdieren zich ontwikkelen. Dit kan variëren in bruine ratten in een rommelige, vaak waterrijke omgeving tot vogels zoals meeuwen tot voorraadinsecten zoals rijstmeelkevers in een productielijn van koekjes. De mate waarin plaagdieren als ongedierte worden betitelt is vaak sterk afhankelijk van de omgeving. We noemen dit wel de draagkracht van een diersoort. Zo zullen enkele vliegen in een varkensstal niet als probleem worden gezien. Eén enkele vlieg in een operatiekamer in een ziekenhuis kan echter leiden tot sluiting van deze ruimte. De draagkracht van de vlieg is in een varkensstal dan ook veel hoger dan in een operatiekamer. Dit betekent dan ook dat, wanneer we risico-beperkende maatregelen treffen door de gunstige omstandigheden weg te nemen, we ongedierte of plaagdieren kunnen voorkomen.

Plaagdierbeheersplan

 

Feit is, dat bij ieder bedrijf het beheersen van plaagdieren onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om risicovolle bedrijven in de food industrie of minder risicovolle bedrijven zoals staalbedrijven. Op welke wijze er invulling aan wordt gegeven is sterk afhankelijk van het risico en van het draagvlak. Voordat een plaagdierbeheersplan wordt opgezet is het noodzakelijk dat de risico’s in kaart worden gebracht en het draagvlak per risicodier wordt bepaald. Plaagdierbeheersing is geen eenheidskoek, de praktische invulling kan per bedrijf of organisatie sterk verschillen.

Dierplaagbestrijding door KiBO

KiBO verzorgt ook zelf dierplaagbeheersing. Dit trachten we op een zo duurzaam mogelijke wijze te doen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen te voorkomen of om dit tot een minimum te beperken. Dit is mogelijk door preventie, door het treffen van risico-beperkende maatregelen. Hiermee kan ontwikkeling en binnendringen van plaagdieren worden tegen gegaan. Bij monitoring van plaagdieren maakt KiBO gebruik van video techniek.

Lees meer over KiBO dierplaagbestrijding.