Industrie / bedrijven en plaagdieren/ongedierte

We kennen een grote diversiteit aan bedrijven. De kans dat ongedierte/plaagdieren zich rond of in een bedrijf ontwikkelt, is van verschillende factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn wel: voedsel, schuil- en nestelgelegenheid en warmte. Wanneer één of meer van deze factoren aanwezig zijn, zullen plaagdieren zich ontwikkelen. Dit kan variëren van bruine ratten in een rommelige, vaak waterrijke omgeving tot vogels zoals meeuwen of voorraadinsecten zoals rijstmeelkevers in een productielijn van koekjes.

Wanneer spreken we over ‘ongedierte’ ?

Het moment waarop we plaagdieren als ongedierte betitelen is vaak sterk afhankelijk van de omgeving. Zo zullen enkele vliegen in een varkensstal niet als ongedierte worden gezien. Eén enkele vlieg in een operatiekamer in een ziekenhuis kan echter leiden tot sluiting van deze ruimte. We noemen dit wel de draagkracht van een diersoort. De draagkracht van de vlieg is in een varkensstal dan ook veel hoger dan in een operatiekamer. 

Technologische ontwikkeling bij bestrijden van ongedierte

KiBO werkt samen met Hitechnologies aan de technologische ontwikkeling van de ongediertebestrijding. Technologie die het mogelijk maakt om het gebruik van bestrijdingsmiddel terug te dringen. Gebruik van digitale klemmen en camera’s geven 24/7 direct inzicht in al dan niet aanwezigheid van plaagdieren. Lees meer hierover.

Plaagdierbeheersplan

Het beheersen van plaagdieren moet een vast onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om risicovolle bedrijven in de food industrie of minder risicovolle bedrijven zoals staalbedrijven. Op welke wijze er invulling aan wordt gegeven aan een plaagdierbeheersplan is sterk afhankelijk van het risico en van het draagvlak. Voordat een plan wordt opgezet, is het noodzakelijk dat de risico’s in kaart worden gebracht en het draagvlak wordt bepaald. Dit doen we door middel van een risico-inventarisatie. Plaagdierbeheersing is geen eenheidskoek, de praktische invulling kan per bedrijf of organisatie sterk verschillen.

klustervlieg

Wat kan KiBO voor de industrie betekenen?

KiBO treedt op als adviseur. Het aanreiken van advies kan op veel manieren worden aangereikt. Vaak begint advies met het uitvoeren van een risico-inventarisatie. Hiermee wordt de situatie in kaart gebracht met betrekking tot al dan niet aanwezigheid van plaagdieren en worden de risico’s in kaart gebracht die van invloed kunnen zijn op binnendringen of ontwikkeling van plaagdieren. 

Wilt u meer weten over wat KiBO voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.