Blinde bij

Blinde bij

Blinde bij: bron foto: KiBO

1. Blinde bij algemeen

Anders dan dat de naam en het uiterlijk van de blinde bij doen vermoeden, behoort deze niet tot de bijen maar tot de zweefvliegen (Syrphidae). Ook de naam doet het insect geen eer aan omdat het ook niet blind is. De gelijkenis met een gewone honingbij is echter groot. Zij hebben deze gelijkenis aangenomen om predatoren af te schrikken. Typerend aan de blinde bij is dat zij vaak stil hangend in de lucht worden waargenomen.

2. Schade / overlast

Volwassen insecten veroorzaken totaal geen overlas, hinder of schade. Bestrijding is dan ook niet van toepassing. Larven kunnen soms doordat ze in grote getale voorkomen overlast veroorzaken in gierkelders of stallen. Schoonspuiten en regelmatig mestafvoer is dan de oplossing.

3. Uiterlijke kenmerken

De blinde behoort tot de insecten en heeft dus 3 paar (6) poten. Het insect heeft een bruin lichaam met gele dwarsstrepen. De kop en het borststuk zijn sterk behaard. Anders dan bijen hebben blinde bijen niet 2 paar vleugels maar slechts 1 paar. De vleugels staan omhoog en breder uit dan die van de honingbij waarbij de vleugels meer zijn ingeklapt.

4. Leefwijze en ontwikkeling

De blinde bij legt haar eieren, 100-150 stuks in een klontje op met organisch materiaal verontreinigd water. Uit de eitjes ontwikkelen zich de larven. Deze larven beschikken over een lange telescopische adembuis die ze tot boven het wateroppervlak uitsteken en waarmee ze zuurstof uit de lucht halen. De larven voeden zich met het rottend organisch materiaal uit het water. De larven doorlopen diverse stadia alvorens ze gaan verpoppen. Om te verpoppen verlaten ze het water. De larven worden ook wel rattenstaartlarven genoemd.

5. Voedsel

Zoals eerder aangegeven leven de larven van organisch materiaal, de vliegen zelf leven van nectar uit bloemen.

rattestaartlarve

rattestaartlarve, bron foto: wikipedia

 

6. Verspreiding

Een geliefde plaats voor zweefvliegen om hun eitjes te leggen zijn veehouderijen, vooral welke zijn voorzien van drijfmest. Het wijfje zet de eitjes af op het oppervlak. De vlieg zelf zien we in de zomer veelal op bloemen en bomen.

7. Preventie en/of bestrijding 

Aangezien de blinde bij geen overlast of schade veroorzaakt is het treffen van preventieve maatregelen of bestrijding ervan niet nodig.

8. Verspreiding ziekten

Zweefvliegen staan niet bekend als verspreiders men.van ziekten

9. Niet te verwarren met

De blinde bij wordt gemakkelijk verward met de honingbij.

Lees meer over de honingbij.

Lees meer over duurzaam plaagdierbeheer