xignal rond

digitale rattenklem

digitale klem voor het bestrijden van ratten