Woningbouwvereniging en plaagdieren / ongedierte

Een woningbouwvereniging wil natuurlijk zorgen voor een zo prettig mogelijke leefomgeving voor haar bewoners. Ook het voorkomen van plaagdieren/ongedierte valt hieronder. Aanwezigheid van plaagdieren kan het woongenot namelijk behoorlijk aantasten.    

Is het ‘voorkomen van plaagdieren’ een taak voor de verhuurder?

De taak en verantwoordelijkheid m.b.t. het voorkomen en bestrijden van plaagdieren is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Hierin is een zogeheten “Besluit kleine herstellingen” opgenomen. Dit is een opsomming van gebreken waarvoor de huurder zelf verantwoordelijk is. Hierin is ook ‘ongedierte’ opgenomen. De huurder is verantwoordelijk voor het voorkomen of bestrijden van ongedierte zo lang aan het bestrijden ervan geen hoge kosten zijn verbonden. Gesteld kan worden dat wanneer duidelijk kan worden aangegeven dat de huurder zelf de veroorzaker is, dit ook de verantwoordelijkheid van de huurder is. Denk hierbij aan vlooien. Overlast van ratten en muizen zijn voorbeelden van plaagdieren waar vaak niet direct een veroorzaker is aan te wijzen en waarvoor meestal ook hogere kosten zijn verbonden voor de bestrijding, is een taak voor de verhuurder. Om hier duidelijkheid in te brengen moet eerst de diersoort worden vastgesteld welke overlast veroorzaakt, waarna onderzocht moet worden wat de oorzaak is.

 

 

KiBO beschikt over een hond die is getraind in het opsporen van bedwantsen

Snel en accuraat

 
 

Woningbouwvereniging informeert

De oorzaak van een probleem met plaagdieren ligt vaak bij de mensen zelf. Ze ontstaan omdat mensen gunstige situaties scheppen waardoor plaagdieren zich ontwikkelen. Ze zijn zich hier niet van bewust omdat zij geen kennis hebben van deze dieren. Woningbouwverenigingen of -corporaties kunnen hun bewoners faciliteren in kennis. KiBO biedt hulp hierbij.

Wat kan KiBO voor een woningbouwvereniging betekenen?

Een woningbouwvereniging of -corporatie kan samenwerking aangaan met KiBO. KiBO beschikt namelijk over een online databank met informatie over de meest voorkomende diersoorten waarmee mensen in aanraking kunnen komen. Door huurders naar deze databank door te verwijzen hebben zij de beschikking over de kennis om overlast te voorkomen en te bestrijden.

  • Advies, online of ter plaatse
  • Determinatie, vaststellen van diersoort
  • Uitvoeren onderzoek
  • Begeleiding bestrijdingstrajecten
  • Second opinion