Image Slide 1
Shadow

Woningbouwvereniging / corporatie en ongedierte

Een woningbouwvereniging wil natuurlijk zorgen voor een zo prettig mogelijke leefomgeving voor haar bewoners. Ook het voorkomen van plaagdieren/ongedierte valt hieronder. Aanwezigheid van plaagdieren kan het woongenot namelijk behoorlijk aantasten.    

Is het voorkomen van plaagdieren eem taak voor de verhuurder?

De taak en verantwoordelijkheid m.b.t. het voorkomen en bestrijden van plaagdieren gelet op huur/verhuur is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin is het zogeheten “Besluit kleine herstellingen” opgenomen. Dit is een opsomming van gebreken waarvoor de huurder zelf verantwoordelijk is. Hierin is ook ‘ongedierte’ opgenomen. De huurder is verantwoordelijk voor het voorkomen of bestrijden van ongedierte zo lang aan het bestrijden ervan geen hoge kosten zijn verbonden. Gesteld kan worden dat wanneer duidelijk kan worden aangegeven dat de huurder zelf de veroorzaker is, dit ook de verantwoordelijkheid van de huurder is. Denk hierbij aan vlooien. Overlast van ratten en muizen wordt vaak veroorzaakt door bouwkundige tekortkomingen wat op zich een taak is van de verhuurder. Om vast te stellen om welke diersoort het gaat en wat de oorzaak is, is onderzoek nodig.

Woningbouwvereniging informeert.

Het komt vaak voor dat bewoners overlast ondervinden van ongedierte waarvoor ze in veel gevallen zelf verantwoordelijk zijn. De vraag is, kan men een goede invulling geven aan deze verantwoordelijkheid. Ervaring leert dat men over te weinig kennis beschikt met als gevolg dat problemen niet worden gemeld en/of niet afdoende worden opgelost waardoor de plaagdieren zich verder over een object kunnen verspreiden. Een woningcorporatie kan haar inwoners hierin informeren. Een mogelijkheid is om samen te werken met KiBO wat het mogelijk maakt om bewoners voor informatie over de meest voorkomende plaagdieren door te verwijzen naar de ‘Dierenzoeker‘ op de website van KiBO.  

Wat kan KiBO voor een woningbouwvereniging/corporatie betekenen?

Een woningbouwvereniging of -corporatie kan samenwerking aangaan met KiBO. 

  • Advies, online of ter plaatse
  • Determinatie, vaststellen van diersoort
  • Uitvoeren onderzoek
  • Begeleiding bestrijdingstrajecten
  • Second opinion
  • Doorverwijzing bewoners naar databank ‘Dierenzoeker’ (d.m.v. link op website)