Video monitoring van ratten voor gemeenten

Voorkomen van rattenoverlast

Gemeenten hebben de taak om overlast van ratten binnen de gemeente te voorkomen. Reden hiervan is dat ratten een risico vormen voor de volksgezondheid. Ratten staan erom bekend dat zij drager kunnen zijn van vele bacteriën waarmee zij infectieziekten kunnen veroorzaken en verspreiden. Eén van de gemeentelijke taken is om preventief te handelen om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

bruine rat
camera

Video monitoring van ratten

Om inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid, de verspreiding en de omvang van rattenpopulaties is voor gemeenten het monitoren van ratten van groot belang.

Monitoring kan het beste worden vormgegeven door:

  1. ervoor te zorgen dat inwoners melden wanneer ratten worden gesignaleerd.
  2. Het inrichten van monitoringspunten op kritische plaatsen

Door het bewaken van het systeem door een continue analyse van de meldingen en controle van de monitoringspunten door middel van video monitoring, kan aanwezigheid van ratten in een vroegtijdig stadium worden vastgesteld. Hiermee kan overlast worden voorkomen en kan ingrijpen door middel van bestrijding tot een minimum worden beperkt. 

Gebruik van klemmen bij monitoring

Vaak worden klemmen gebruikt om aanwezigheid van ratten vast te stellen. Op kritische plaatsen wordt een cordon aan klemmen opgesteld. Aan het gebruik van klemmen kleven echter diverse nadelen:

  • Klemmen zijn niet selectief. Dit betekent dat zij afgaan, ongeacht welk dier ermee in contact komt. Dit resulteert in bijvangst van zogeheten niet-doelwitorganismen hetgeen niet gewenst is.
  • Klemmen moeten tenminste dagelijks worden gecontroleerd. Een klem die is afgegaan is namelijk niet meer effectief. Daarnaast dient een gevangen dier zo snel mogelijk te worden verwijderd.
klem

Video monitoring ‘remote control’ als oplossing

Wat is ‘video monitoring ‘Remote control’?

Video monitoring ‘Remote Control is feitelijk niets anders dan ‘op afstand zien. Ook binnen de plaagdierbeheersing doet ‘Video monitoring nu haar intrede.  of controle van klemmen via het beeldscherm of via een app op de telefoon.

Mogelijkheden voor het inzetten van Video monitoring

‘video Remote control’ kan worden ingezet als:

  • Permanente opstelling
  • Incident opstelling

Permanente video monitoring

Bij permanente video monitoring worden op kritische plaatsen kisten met camera’s geplaatst. In de kisten bevindt zich onvergiftigd lokaas. Doelstelling hiervan is om deze plaatsen continu te bewaken zonder dat de kasten met grote regelmaat ter plaatse moeten worden gecontroleerd. Op het moment dat er ratten worden waargenomen kan worden overgeschakeld op klemmen en kan een bestrijding worden gestart. Op deze wijze vindt besparing plaats van tijd omdat fysieke controle vervalt en wordt bijvangst van niet-doelwitorganismen tot een minimum beperkt.

Incident-video monitoring

Het remote video monitoring systeem is bij uitstek geschikt om te worden toegepast op het moment dat met behulp van permanente monitoring zichtbaar wordt dat zich ergens een probleem met ratten voordoet. Het kan natuurlijk ook worden ingezet zonder dat er sprake is van permanente monitoring bijvoorbeeld op een moment dat in een bepaald gebied een plotselinge toename van rattenmeldingen wordt gesignaleerd of in een acute overlastsituatie. Bij incident-monitoring wordt het onvergiftigd lokaas vervangen door klemmen. De klemmen worden bewaakt met behulp van de camera’s. Actie is alleen noodzakelijk op het moment dat zichtbaar wordt dat een klem is afgegaan.

Voordelen Video monitoring (Remote Control)

  • Geen of minder bijvangst van niet-doelwitorganismen
  • Geen onnodige controle-momenten