Uitvoeren van een naden en kierenbehandeling

Het uitvoeren van een naden- en kierenbehandeling

Toepassing

Een naden- en kierenbehandeling wordt toegepast voor de bestrijding van kruipend ongedierte zoals bedwantsen, kakkerlakken, papiervisjes, tapijtkevers enz.

Bestrijdingsmiddel

Bij een naden- en kierenbehandeling wordt gebruik gemaakt van een vloeibaar bestrijdingsmiddel dat vanuit een geconcentreerde vorm wordt verdund.

Vakbekwaamheid

Middelen die worden gebruikt voor een naden- en kierenbehandeling zijn alleen verkrijgbaar voor een professional (bestrijdingstechnicus) die in het bezit is van een geldig vakbekwaamheidsbewijs. Om te controleren of iemand in het bezit is van een geldig vakbekwaamheidsbewijs is een openbaar register te raadplegen op de website één van de exameninstituten EVM of CPMV

Apparatuur

Voor het uitvoeren van een naden- en kierenbehandeling wordt een lage druk spuit gebruikt, een zogeheten gloria. De spuitlans van de gloria is voorzien van een werveldop.

Het gebruiksklaar maken van de gloria

Alvorens de apparatuur te vullen wordt beoordeeld hoeveel vloeistof noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandeling om zo weinig mogelijk restanten over te houden. Nadat de keuze is gemaakt voor het bestrijdingsmiddel, wordt berekend hoeveel moet worden gebruikt. De gloria wordt altijd eerst gevuld met een deel van het water. Hierna wordt het bestrijdingsmiddel erin gedaan. De maatbeker wordt gespoeld met het restant water waarna het laatste restant water erin wordt gedaan. Alvorens de gloria op druk wordt gezet wordt de vloeistof goed gemengd. Daarna wordt de gloria op druk gebracht. en kan gestart worden met de behandeling.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PGM’s)

Bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Zorg daarom dat er altijd netjes wordt gewerkt, zonder te morsen en met gebruikmaking van PGM’s zoals adembescherming en huidbescherming (half- of volgelaatsmasker, handschoenen en huid bedekkende kleding)

Voorbereiding

Voordat een behandeling wordt uitgevoerd dienen er voorbereidende werkzaamheden te worden verricht zoals bijvoorbeeld:

  • informeren opdrachtgever over behandeling en nazorg
  • stofzuigen
  • afdekken voedingsmiddelen
  • afdekken of verwijderen van aquarium of vissenkom. Vissen zijn erg gevoelig voor gangbare bestrijdingsmiddelen
  • moeilijk bereikbare plaatsen bereikbaar maken
  • tijdens de behandeling geen andere mensen of (huis)dieren in de ruimte
Uitvoering

Bij de toepassing zijn de voor het middel geldende voorschriften (gebruiksaanwijzing of SPC) bindend. Bij een naden- en kierenbehandeling wordt een bestrijdingsmiddel onder lage druk (ca. 3 bar) met de spuitlans van de gloria in naden en kieren aangebracht. Naden en kieren kunnen zijn: naden bij plinten, in muren, in kasten en andere meubelen, langs kozijnen enz.

Nazorg
  • Na een behandeling dient de ruimte ten minste 2 uur te worden geventileerd.
  • Oppervlakken die in aanraking kunnen komen met voedingsmiddelen dienen te worden gereinigd.
  • De opdrachtgever dient te zijn geïnformeerd over het gebuikte middel zodat deze bij een eventuele calamiteit weet, wat te doen.