logistiek
Rows of shelves.

'SMART' monitoring en bestrijding van muizen en ratten
in de logistiek

Sinds januari 2017 geldt nieuwe wet- en regelgeving voor het bestrijden van ratten buiten gebouwen. Gevolg hiervan is, dat de uitvoering ervan aan zodanig strenge eisen is gebonden, dat gesproken kan worden van een ‘verbod’ op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze verandering heeft ook vaak consequenties voor het bestrijden van muizen en ratten in de logistiek. In plaats van toepassing van bestrijdingsmiddelen vindt de bestrijding veelal plaats met alternatieve middelen zoals het gebruik van klemmen. Deze methode is bijzonder effectief, maar door de hoge controlefrequentie wel arbeidsintensief en dus kostbaar. Door toepassing van SMART technologie kunnen deze kosten echter worden teruggedrongen. 

Intelligent Rodent Control

Intelligent Rodent Control (IRC) is gebaseerd op digitale online monitoring en bestrijding van muizen en ratten. IRC maakt gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Het concept vervangt de fysieke controles van lokaasdepots zoals die worden uitgevoerd bij de wijze van bestrijden zoals deze veelal wordt uitgevoerd.

Het IRC concept bestaat uit een aantal componenten
  1. digitale klemmen ofwel trap in box (TIB)
  2. camera’s ofwel camera in box (CIB)
  3. gateway(‘s)
  4. online portal
 
lora
Hoe werkt het IRC concept van KiBO?

Met het IRC concept heeft u de beschikking over een online portal. De klemmen en camera’s hebben een connectie met dit portal. Hierdoor worden alle activiteiten in de klemmen en rond de camera’s in dit portal zichtbaar. Dit betekent dat u 24/7 inzicht heeft in eventuele aanwezigheid van ratten en muizen op betreffende locatie(s). 

Voordelen IRC concept
digitale rattenklem
  • minder bezoeken nodig
  • lagere kosten
  • beter resultaat/effectiever
  • 24/7 online inzicht 
  • data maakt analyse mogelijk en worden trends zichtbaar  

Natuurlijk bent u te allen tijde verzekerd van ons deskundig advies. Wij informeren u graag verder over deze wijze van bestrijden. Neem daarom gerust contact met ons op.