Ratten- en muizen bestrijden op agrarische bedrijven

Op het nu gaat om varkenshouderijen, melkveehouderijen, pluimveebedrijven of anders, een agrarische ondernemer heeft het liefst zo weinig mogelijk vreemde personen op zijn erf. Dit geldt ook voor de ongediertebestrijder. Dit is één van de redenen dat men graag zelf de bestrijding ter hand neemt. Door technologische ontwikkelingen wordt dit ook steeds gemakkelijker.

Internet of Things (IoT) oplossingen

Onze wereld wordt steeds digitaler. Steeds meer dingen om ons heen zijn met elkaar verbonden. Machines, landbouwgronden, dijken en gebouwen. Zo’n beetje alle ‘dingen’ kunnen verbonden worden met het internet, dus ook de middelen die we gebruiken voor de bestrijding van ratten en muizen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van o.a. speciale hardware. Zodra deze ‘middelen’ online zijn, kunnen ze communiceren. Met elkaar, met hun gebruikers, met organisaties en andere verbonden partijen. Dat is het internet der dingen oftewel the Internet of Things (IoT).

rattenklem

24/7 inzicht in het gebruik en actuele informatie over activiteit van knaagdieren

Alle verbonden ‘middelen’ produceren data welke nuttige en actuele informatie oplevert. De data geeft namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week, inzicht in het gebruik en daarmee zicht op eventuele activiteit van ratten of muizen. Niet meer één keer per maand of één keer in 6 weken een rapportage, maar ieder moment actuele informatie op telefoon/computer d.m.v. een eigen online portal.

Do it Yourself (DIY) of maak gebruik van de kennis van KiBO

Veel agrarische ondernemers hebben de opleiding KBA (Knaagdierbeheersing Agrariërs) gevolgd en beschikken over kennis om de uitvoering zelf te doen. Anderen missen kennis en ervaring en hebben graag ondersteuning. KiBO beschikt over ruime ervaring waarvan u gebruik kunt maken. 

Samenwerking KiBO en Hitechnologies

Voor het implementeren van een digitaal ratten- en/of muizen bestrijdingsplan werkt KiBO samen met Hitechnologies. Meer hierover leest u op de brochure hiernaast.