Image Slide 1
Shadow

Agrarische bedrijven en ongedierte

Agrarische bedrijven zijn kwetsbaar wanneer het gaat om de aanwezigheid van plaagdieren waarbij het vaak gaat om ratten en muizen. De omstandigheden zijn gunstig. Factoren zoals de aanwezigheid van voedsel, warmte en schuilgelegenheden zijn er in de meeste gevallen in ruime mate aanwezig. De kwaliteitsnormen stellen dan ook steeds hogere eisen aan een plaagdierbeheersplan.

Technologie doet haar intrede in de knaagdierbestrijding

Ook bij de bestrijding van ratten en muizen neemt de digitale techniek een steeds belangrijkere plaats in. Digitale klemmen en camera’s zorgen voor actuele informatie, is effectiever en efficiënter; SMART knaagdierbestrijding.

Do it yourself (DIY) SMART knaagdierbestrijding

Voor agrariërs die de kaagdierbestrijding volledig zelf willen uitvoeren zijn er doe-het-zelf (DIY) pakketten verkrijgbaar. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Risico’s van plaagdieren

Aanwezigheid van plaagdieren op agrarische bedrijven leveren risico’s op:

  • plaagdieren dragen bacteriën met zich mee. Hiermee kunnen ze voedsel besmetten en zijn daarmee in staat infectieziekten over te brengen
  • plaagdieren kunnen het welzijn van dieren aantasten.
  • plaagdieren kunnen schade aanbrengen aan goederen en opstallen. Ratten en muizen zijn knaagdieren, knagen graag aan elektrische bekabeling wat brand als gevolg kan hebben.

Plaagdierbeheersplan

Gelet op de risico’s, kan een agrarisch bedrijf eigenlijk niet zonder een goed functionerend plaagdierbeheersplan. In veel kwaliteitsnormen is dit zelfs een vereiste. Uitgangspunt hierbij is om aanwezigheid van plaagdieren te voorkomen. Dit is mogelijk door ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk voedsel beschikbaar is, dat ze niet kunnen binnendringen en dat schuilplaatsen worden ontnomen. 

Wettelijke eisen

In de regeling behorende bij de ‘Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ zijn eisen opgenomen waaraan agrarische ondernemers zich gelet op de invulling van de preventie en bestrijding van ongedierte, moeten houden. 

Tot januari 2015 gold voor agrarische ondernemers een vrijstelling voor het bezit van een vakbekwaamheidsbewijs en was het voor een agrariër toegestaan om op zijn eigen bedrijf, zelf ongediertebestrijding uit te voeren. Tegenwoordig dient men ook als agrariër in het bezit te zijn van een geldig vakbekwaamheidsbewijs (KBA of KBA+GB) wanneer men op eigen bedrijf ongedierte (let wel: alleen knaagdieren) bestrijdt. De toepassing van biociden buiten gebouwen, voor de bestrijding van ratten, is alleen toegestaan door een (agrarisch) bedrijf dat hiervoor is gecertificeerd uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide personen.

Lees meer: op de website van Buro erkenningen.

bruine rat

Wat kan KiBO voor agrarische bedrijven betekenen 

KiBO adviseert agrarische bedrijven om overlast van ongedierte te voorkomen. Daarnaast is KiBO gespecialiseerd in SMART technology m.b.t. de monitoring en bestrijding van ratten en muizen. KiBO levert SMART systemen, installeert en bewaakt.  

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.