Ratten Melden

Ratten kunnen een risico betekenen voor onze gezondheid en schade aanbrengen aan onze goederen. Daarnaast tasten ratten ons leefgenot aan. Het is dan ook belangrijk om aanwezigheid van ratten te voorkomen of te bestrijden. Daarom zijn we blij met uw melding.

Wanneer meer mensen bij u in de buurt overlast ondervinden, is het van belang dat ook zij melding hiervan doen. Meer meldingen betekent dat we beter inzicht krijgen in de verspreiding en de omvang. Alleen dan kan de juiste actie worden ondernomen om de overlast terug te dringen.

De meldingen worden continu door KiBO geanalyseerd. Indien noodzakelijk zal terugkoppeling plaatsvinden met uw gemeente. U ontvangt geen terugkoppeling op uw melding. Meer informatie over ratten treft u aan in onze dierzoeker.

KiBO registreert en analyseert continu al uw meldingen en informatieverzoeken. Wij vragen u dan ook om de velden zorgvuldig in te vullen.

* Verplichte velden