De dienstverlening van KiBO is gericht op de bevordering van ‘Duurzaam Plaagdierbeheer’.

 

Advies

KiBO adviseert bij probleemstellingen met plaagdieren. Online advies of advies per e-mail of telefoon. Heeft u voor advies liever een deskundige ter plaatse; een medewerker van KiBO kan onderzoek ter plaatse uitvoeren en u adviseren met betrekking tot de preventie en bestrijding van  plaagdieren.

Uitvoeren onderzoek / risico-inventarisatie

De eerste stap bij de preventie en/of bestrijding van plaagdieren is het het uitvoeren van onderzoek. Dit is nodig alvorens goed advies kan worden verstrekt. Een onderzoek ofwel risico-inventarisatie is er op gericht om:

  • vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van overlast
  • te onderzoeken welke diersoort de overlast veroorzaakt
  • na te gaan wat de oorzaak is van de overlast
  • te advies uit te brengen om de overlast weg te nemen en voor de toekomst te voorkomen

Medewerkers van KiBO kunnen onderzoek uitvoeren ingeval van een overlastsituatie, maar zeker ook op structurele basis met het oog op preventie van plaagdieren.

Begeleiden bij het opstellen van een gemeentelijke beleidsnotitie

Binnen veel gemeenten bestaan er procedures over hoe men invulling geeft aan plaagdierbeheersing. Wat echter precies het beleid is dat men navolgt, is vaak niet duidelijk omdat de doelen die men nastreeft niet zijn vastgelegd. Ook rondom de beheersing van plaagdieren ontstaan meer en meer maatschappelijke vraagstukken. Hoe gaat een gemeente om met het gebruik van bestrijdingsmiddelen (biociden), zowel toegepast door de gemeente zelf maar ook door de burgers. Wat is binnen de plaagdierbeheersing beschreven over dierwelzijn. Ook al is het ‘maar ongedierte’, in veel gevallen zijn het dieren, waar ook zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Redenen om het beleid (visie en doelstelling) vast te leggen en uit te dragen. KiBO heeft ervaring met het opstellen van beleidsnotities en kan gemeenten daarbij behulpzaam zijn.

Begeleiding bij implementatie certificering

Bedrijven die zich bezig houden met plaagdierbeheersing / ongediertebestrijding hebben te maken met toenemende regeldruk en certificering. Sinds januari 2017 zijn bedrijven die rodenticiden gebruiken om buiten gebouwen en rond voedselopslagplaatsen ratten te bestrijden verplicht om hiervoor gecertificeerd te zijn. Dit zorgt ervoor dat (administratieve) processen dienen te worden beoordeeld en vaak te worden aangepast. Met name kleinere bedrijven hebben of te weinig tijd hiervoor of beschikken niet over de juiste kennis hieromtrent. KiBO kan behulpzaam om (administratieve) processen zodanig te beschrijven en te implementeren dat het bedrijf gereed is om gecertificeerd te worden.

Begeleiding bij aanbestedingstrajecten

Grotere bedrijven en instanties hebben te maken met aanbestedingstrajecten bij het aangaan van nieuwe contracten voor de preventie en bestrijding van plaagdieren. Vaak ontbreekt het aan de juiste kennis om de criteria voor een plaagdierbeheersplan op te stellen. KiBO bedrijven begeleiden bij deze aanbestedingstrajecten om te komen tot het invullen van duurzaam plaagdierbeheer. KiBO kan tevens een bijdrage leveren bij het beoordelen en het selecteren van bedrijven die zich inschrijven.

Verzorgen van opleidingen, trainingen en workshops

Bij KiBO kunt u terecht voor het volgen van opleidingen zoals de opleiding tot bestrijdingstechnicus en leerling bestrijdingstechnicus. KiBO verzorgt al dan niet op maat gemaakte training en workshops. Voor agrarische ondernemers verzorgt KiBO de cursus ‘knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven’ (KBA).

Verzorgen van presentaties en lezingen

Medewerkers van KiBO kunnen worden geconsulteerd voor het verzorgen van presentaties of lezingen t.b.v. een symposium of congres. Ook kan het zijn dat u in uw organisatie een grotere groep medewerkers wilt informeren hoe uw bedrijf invulling geeft aan de preventie en bestrijding van plaagdieren. KiBO verzorgt presentaties om uitleg te geven aan ‘duurzaam plaagdierbeheer’.

Implementatie protokol bestrijding rattenpopulaties rond gebouwen en voedselopslagplaatsen. Gespecialiseerd in de agrarische sector.

Sinds januari 2017 geldt voor (agrarische) bedrijven de verplichting om gecertificeerd te zijn wanneer buiten gebouwen en rond voedselopslagplaatsen, ratten worden bestreden waarbij gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen (rodenticiden). KiBO assisteert bedrijven in het traject naar certificering door implementatie van de criteria die zijn beschreven in het “handboek” (Handboek voor de beheersing van rattenpopulaties rond gebouwen en voedselopslagplaatsen).

Meer informatie of contact

Wil u meer informatie over één van bovengenoemde diensten, neem dan vrijblijvend contact op met KiBO. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.